Omplacering under uppsägningstiden utanför tillämpligt kollektivavtal

Hej

Jag har efter 21års anställning sagt upp mej själv, och fått nytt jobb hos en konkurrent i branschen.

Jag jobbar som ute/fältsäljare och i och med det så blev jag fråntagen mina ordinarie arbetsuppgifter direkt vid uppsägningen.

Jag har blivit erbjuden att jobba inne i våran butik med inventering/ kassa m.m under uppsägningstiden.

Enl mitt fack Unionen så ska jag inte göra det, då våra butiker ligger under Handels avtal och vi utesäljare är tjänstemän under Unionens avtal.

Enl vårat HR har dom rätt att leda och fördela arbetet. Men enl Unionen gäller det bara inom det avtal man är anställd inom.

Det har nu gått tre veckor av två månaders uppsägningstid utan att vi kommit överens.

Unionen föreslår att jag ska få arbetsbefrielse

i och med att min arbetsgivare inte vill ha mej på min ordinarie tjänst.

Företaget står på sej och vill att jag jobbar i butik/kassa.

Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det enkla svaret är att det verkar som att Unionen har rätt i det här fallet utifrån de omständigheter du har uppgett. Jag ska nedan förklara varför.

Arbetsgivarens rätt att fritt leda och fördela har begränsningar

Det finns en allmän princip som säger att arbetsgivaren som huvudregel har rätt att fritt leda och fördela arbetet. Detta innebär dels att arbetsgivaren som utgångspunkt har rätt att fritt omplacera en anställd inom gränserna för arbetstagarens arbetsskyldighet.

Det finns en utbredd föreställning i svensk rätt att arbetsskyldighetens gränser utgörs av tillämpligt kollektivavtal. Detta innebär i sin tur att en arbetsgivare inte fritt kan omplacera någon utanför det tillämpliga kollektivavtalsområdet. Det verkar vara just detta som Unionen stödjer sin argumentation på i ditt fall.

En arbetsgivares ensidiga beslut att omplacera en anställd utanför kollektivavtalsområdet kan till och med likställas med en uppsägning eller ett avsked från arbetsgivarens sida. Som du kanske känner till kan en arbetsgivare inte vidta dessa åtgärder hur som helst, utan det krävs saklig grund för uppsägning och att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter vid avskedande (lag om anställningsskydd 7 § och 18 §).

Kompromiss om arbetsbefrielse

Utifrån den allmänna uppfattningen verkar det alltså som att din arbetsgivare vill göra en otillåten omplacering av dig under din uppsägningstid. Eftersom din arbetsgivare står på sig tycker jag därför att det låter som en bra kompromiss att ge dig arbetsbefrielse, som Unionen föreslår.

Det är ytterst en domstol som kan avgöra vad som är rätt

Utifrån de uppgifter du har angett i din fråga gör jag alltså bedömningen att Unionen har rätt i det här fallet. Det är dock ytterst en domstol som kan avgöra detta i den mån ni inte kan komma överens.

Ytterligare frågor?

Om du har några ytterligare frågor kring vad som gäller i ditt fall rekommenderar jag att du frågar representanter från Unionen. Unionen är experter på arbetsrättsområdet och kan sannolikt förklara grunderna för sin argumentation på ett bra sätt.

Du är också välkommen att höra av dig till mina kollegor här på Lawline om du har några ytterligare frågor.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Klara SandrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”