FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis06/10/2014

Omhändertagande enligt LOB och återkallande av tillstånd att inneha skjutvapen.

Hej. Det är som så att jag fick hem papper ifrån polisen där det stod att dom skulle göra en utredning om återkallelse av tillstånd att inneha skjutvapen. Detta föranledes av att jag hade blivit tagen enligt lob två gånger under kort tid samt att jag för 1år sedan hade en hastighetsöverträdelse. Jag gick in på mötet hos soc som var frivilligt och fick redogöra för dessa två tillfällen och hon tyckte inte att jag verkade ha några problem då jag mindes alltihop från båda kvällarna samt att jag helt lugnt utan att bråka eller tjafsa med poliserna följde med dom. Det fanns ju ingen anledning att tjabba emot då lob är en godtycklig lag men jag var dock, enligt min mening, inte i ett sådant tillstånd att jag inte hade kunnat ta vara på mig själv, eller vara en fara för andra. I övrigt så har jag aldrig gjort någonting, jag är lugn skötsam och dricker nästan aldrig alkohol då jag behöver vara nykter för att kunna åka ut på eftersök kvällar, nätter och helger med hundarna. Vad jag undrar över är, vad skall jag göra för att få behålla mina vapen? Jag lever för jakten med mina hundar, jag ställer upp på eftersök och hjälper till vid skyddsjakt på vildsvin. Jag jobbar så mkt det går vår och sommar med övertid och sparar allt i komp och semester för att kunna vara ledig på höstarna. Vad skall jag göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Enligt Vapenlagens 6 kap. 1 § ska ett beviljat tillstånd att inneha skjutvapen återkallas bland annat om tillståndsinnehavaren visat sig olämplig att inneha skjutvapen. Om det är sannolikt att ett tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas ska polisen besluta om att omhänderta vapnen om det inte finns särskilda omständigheter som talar emot omhändertagandet (6 kap. 4 §).

I ditt fall har polisen meddelat att man ska utreda om du är olämplig att inneha skjutvapen och tillståndet därför ska återkallas. Anledningen till utredningen är dels en hastighetsöverträdelse för ett år sedan och dels att du två gånger under kort tid blivit omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB), dvs att du anträffats så berusad att du bedömts inte kunna ta hand om dig själv eller utgjort en fara för dig själv eller andra. Just brott kopplade till hög berusning anses enligt Rikspolisstyrelsen påverka bedömningen av om "personen kan anses pålitlig, omdömesgill och laglydig", detta eftersom alkoholrelaterade brott innebär att det finns en risk för ett underliggande alkoholmissbruk. I praxis har t ex grovt rattfylleri ansetts vara skäl nog för att personen ska anses vara olämplig att inneha skjutvapen. Att på kort tid bli omhändertagen två gånger enligt LOB skapar alltså frågetecken kring lämpligheten att inneha skjutvapen. Som jämförelse påverkar omhändertagande enligt LOB möjligheten att beviljas tillstånd att inneha skjutvapen.

Du kan inte göra mycket mer än det du redan gjort, det vill säga att delta i utredningen och redogöra för hur ditt liv och dina förhållanden ser ut. Att du lever för jakten är tyvärr ingenting som det i praxis har tagits hänsyn till, däremot tas i bedömningen hänsyn till personens levnadsförhållanden och liknande. Att du i övrigt varit skötsam, nykter och har ett ordnat liv talar alltså för dig, medan de två omhändertagandena enligt LOB tyvärr talar emot dig i utredningen och kan innebära att ditt tillstånd återkallas. Om polisen fattar beslut om att återkalla ditt tillstånd att inneha skjutvapen kan du om du anser beslutet är felaktigt överklaga det (se 10 kap. 1 § i Vapenlagen).

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo