Omhändertagande med stöd av LOB och konsekvenser för körkortsinnehav

2015-10-15 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Vad gäller om jag, under villkorstiden efter dömd för grovt rattfylleri med alkolås som konsekvens, blir omhändertagen (LOB). Kan körkortet dras in om det inte finns några bevis som kan stärka att jag varit påverkad? Kan jag i så fall överklaga beslutet?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om körkort behandlas i körkortslagen, som du hittar här.

Ett körkortsingripande kan ske genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, kökortslagen 5 kap 1§. Ett sådant ingripande förenas med vissa villkor, om bland annat läkarundersökningar. I trafikverkets föreskrift TSFS 2011:71, 12 § framgår att den som har körkort med villkor om alkolåsen villkorstid på 1 år ska ge in ett läkarintyg inom 7 månader från villkorstidens början. Läkarintyget ska omfatta en observationstid på 6 månader. Av läkarintyget ska det framgå om diagnosen beroende eller missbruk av alkohol har kunnat fastställas eller inte. Att en person har blivit omhändertagen enligt LOB kan tas till intäkt för att det föreligger ett missbruk, TSFS 2011:71 5§. Om en person har en villkorstid om ett år och det under denna tid fastställs att personen har ett missbruk ska villkorstiden förlängas till två år, körkortslagen 5 kap 20§ 3 st. En konsekvens av ett omhändertagande skull alltså kunna bli en förlängning av villkorstiden, om denna är ett år och det bedöms föreligga ett missbruk.

Ett körkort kan dras in om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort, körkortslagen 5 kap 3 § 5 p. Enbart ett omhändertagande enligt LOB leder inte automatiskt till att körkortet dras in. En helhetsbedömning av körkortsinnehavaren och dennes situation måste ske. Transportstyrelsen brukar i sådana ärendet inhämta yttranden från socialnämnden. Omhändertagandet tillsammans med andra omständigheter kan visa på en opålitlighet i nykterhetshänseende. Om en utredning visar att en person förutom omhändertagandet har skött sig bra bör detta inte leda till ett körkortsingripande, se rättsfallet RÅ 1986 ref 113.

Ett körkort kan inte dras in utan bevisning. Det krävs som sagt att en utredning visar att personen är opålitlig i nykterhetshänseende. Ett omhändertagande enligt LOB kan vara en del i denna bedömning. Om du har blivit omhändertagen enligt LOB bör polisens utsagor kunna styrka att du har varit berusad.

Ett beslut om körkortsingripande kan överklagas till förvaltningsrätten. Skulle du få ett beslut om körkortsingripande ska det i beslutet finnas en så kallad besvärshänvisning, som anger hur du ska göra om du vill överklaga beslutet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (792)
2020-10-19 Måste man göra ett nytt förarprov om ens körkort har återkallats?
2020-10-19 När måste man ha vinterdäck?
2020-10-18 vad händer när man kört rattfull i EPA?
2020-10-18 återkallat körkort för gott på grund av onykterhet?

Alla besvarade frågor (85227)