Omhändertagande av polisen

2015-08-31 i Polis
FRÅGA
Her jag har ett par frågorfår polisen stoppa mej för att jag går på en gata mitt på natten och be om legitimation utan att jag har gjort något olagligtMåste jag svara på polisens frågorOch om jag värkar nervös ger detta en anledning för polisen att tro att jag har gjort något olagligt Måste polisen ha bevis att jag har gjort något olagligt för att gripa mej eller räcker det med att dom tror att jag har gjort något olagligTack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Varje gång polisen stoppar någon så ska det finnas ett ändamål med åtgärden. Det kan exempelvis vara så att du befinner dig i närheten av en brottsplats eller att de letar efter någon med dina signalement som kan leda till att polisen frågar efter din legitimation. Det räcker därför endast med att polisen misstänker att du kan ha begått brott. Det finner du i Rättegångsbalk 1942:740, 24 kap. 7 § : här. Nekar du till att uppge din identitet eller svara på deras frågor så har polisen, om det finns tillräckliga misstankar om brott, rätt att omhänderta eller gripa dig för att utföra en kroppsvisitation. Det finner du i Polislagen 1984:387 §§ 14 och 16: här
Visar du upp legitimation frivilligt som polisen inte har anledning att tro att den är falsk så får du inte omhändertas. Om du vägrar så får kroppsvisitation ske. Kroppsvisitationen sker som en skyddsåtgärd från polisens sida och ska ha som ändamål att fastställa din identitet och får bara ske i anslutning med ett gripande enligt polislagens 19 §.

En viktig riktlinje för varje tjänsteman är dock att åtgärden ska stå i proportion till vad de vill uppnå med den. Därav har inte polisen rätt att använda onödigt våld eller allvarliga kränkningar för att uppnå sina mål.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Hälsning,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86870)