Omhändertagande av körkort och beslag av fordon

2016-11-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Får polisen ta körkortet på plats om man bara är misstänkt för olovlig körning? Körde en a traktor som går i 30 helt laglig men dom tror att den är olaglig, så dom beslagtog både traktor och körkort (Am) på plats, frågan är då, får dom det om man bara är misstänkt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen får omhänderta körkort på plats om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av att körkortshavaren har brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt och överträdelsen inte kan ses som ringa, d.v.s. mindre allvarlig (se 5 kap. 3 och 7 §§ Körkortslagen). Olovlig körning är ett sådant brott. Trots att du endast är misstänkt för brottet kan polisen alltså omhänderta ditt körkort.

Efter att körkortet blivit omhändertaget skickar polisen inom 48 timmar körkortet och beslutet om omhändertagande till Transportstyrelsen. Polisens beslut om omhändertagandet kan inte överklagas men Transportstyrelsen ska utreda om ditt körkort ska återkallas eller lämnas tillbaka. Frågan om den olovliga körningen handläggs av polis och åklagare och om åklagaren väcker åtal kommer du att bli kallad till rättegång.

Du nämner att även traktorn beslagtogs. Ett fordon som har använts vid olovlig körning får förklaras förverkat (beslagtas) om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och det inte är uppenbart oskäligt. Det ska vid bedömandet om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om den misstänkte tidigare gjort sig skyldig till sådan brottslighet (se 7 § lagen om straff för vissa trafikbrott).

Det ställs alltså två krav för att förverkande ska få ske, dessa är som nämnt att det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet och att beslagtagande inte är uppenbart oskäligt. Detta innebär i princip att det ska finnas en beaktansvärd risk för att du återfaller i brott, såsom olovlig körning, för att polisen skall få beslagta traktorn. Har de alltså en befogad misstanke om att du kör utan körkort eller skulle ertappa dig igen skulle det finnas skäl för dem att förklara traktorn förverkad. Men här måste även prövas om ett förverkande, med beaktande av alla omständigheter, skulle drabba dig oskäligt hårt. Här kan ditt behov av traktorn samt dina personliga och ekonomiska förhållanden vara av betydelse. Det kan till exempel handla om att du behöver traktorn i ditt jobb.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1078)
2021-01-17 Rattfylleri och olovlig körning
2021-01-16 Vad är straffet för rattfylleri
2021-01-15 Får minderåriga dricka alkohol medans jag kör bil?
2021-01-13 Påverkar olovlig körning möjligheten till körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (88343)