Omhändertagande av körkort

Har polisen rätt att ta körkortet vid misstänkt drograttfylla innan svaret från blodprovet har kommit? Man är väl inte dömd förrän blodet har analyserats, bara misstänkt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Omhändertagande av körkort finns reglerat i Körkortslagen 5 kap. 7 §. Polisen har rätt att omhänderta någons körkort, på plats, vid följande situationer:

1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,
2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 3 § 1 eller 4,
3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller
4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §


Det räcker därmed att tydliga tecken på alkohol eller drogpåverkan finns, eller att det annars finns sannolika skäl att anta att körkortet kommer återkallas på grund av t.ex. rattfylleri eller vårdslöshet i trafiken. När polisen omhändertar körkortet skickas det sedan vidare till Transportstyrelsen som ska utreda om grund för återkallelse finns eller om körkortet ska lämnas tillbaka. Innan det slutliga avgörandet kommer Transportstyrelsen att kontakta körkortsinnehavaren så att denne får lämna in sin syn på saken.

Lycka till och tack för att du använder Lawline, du är alltid välkommen att komma in med nya frågor till oss att besvara.

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”