Omgift med särkullbarn - vem ärver?

2019-12-30 i Make
FRÅGA
En änkeman med två barn gifter om sig. Hans särkullbarn ska ha 50% av hela arvet efter fadern. Vem ska ha den andra halvan?De nya makarna har i sitt äktenskapsförord skrivit att det var och en äger samt ev ärver ska vara enskild egendom. Det står inget i hans testamente om vad den nya hustrun ska få. Så vad betyder vigseln juridiskt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan utgå från att änkemannen och hans nya maka inte har några gemensamma barn.

Först kommer redogöras för vad som gäller då inget framgår av testamente, för att sedan redogöra för vilka skillnader ett testamente kan göra.

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1§ ÄB)

Särkullbarn har (till skillnad från gemensamma barn) rätt att få ut sitt arv direkt. Trots detta har den efterlevande maken alltid rätt att behålla egendom till så stort värde att det tillsammans med dennes egen egendom motsvarar fyra prisbasbelopp. (3 kap. 1§ ÄB)

Detta kan ändras genom testamente

Det som sagts ovan, att de två särkullbarnen ärver då hela kvarlåtenskapen, gäller endast om inget annat står i ett testamente. Om någon annan fördelning av arvet framgår av testamente, är det istället detta som gäller.

Viktigt att notera är dock att barnen alltid har rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten, vilket i praktiken innebär att barnen har rätt att dela på minst 50% av kvarlåtenskapen så att de får minst 25% var. (7 kap. 1§ ÄB) För att få ut sin laglott äger en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning i testamente. (7 kap. 3§ ÄB)

Vilken skillnad gör äktenskapet?

Då all egendom är enskild egendom, finns inget giftorättsgods som behöver delas upp. Istället blir det så pass enkelt att barnen (och eventuellt andra som framgår av testamente) ska dela på kvarlåtenskapen, det vill säga mannens enskilda egendom. Om den nya makan inte ärver något enligt testamentet, får hon inte del av mannens kvarlåtenskap. Däremot, om hennes egen enskilda egendom skulle vara värd mindre än fyra prisbasbelopp, har hon rätt att få så pass mycket från makens kvarlåtenskap att det tillsammans med sin egen egendom motsvarar dessa fyra prisbasbelopp.

Sammanfattningsvis

Om inget annat framgår av testamente, ärver de två särkullbarnen hela sin fars kvarlåtenskap. De har dessutom rätt att få ut sitt arv direkt, då de är just särkullbarn och ej gemensamma barn. Om någon annan fördelning av arvet framgår av testamente, är det detta som gäller istället. Barnen har dock alltid rätt att dela på minst hälften av arvet, oavsett vad som står i testamentet. Den nya makan har, såvida hon inte omfattas av testamentet, endast rätt till sin egen enskilda egendom. Hon är genom äktenskapet delvis skyddad genom att om hennes egen egendom inte skulle uppnå fyra prisbasbelopp, har hon rätt att få del av makens kvarlåtenskap så att det tillsammans med sin egen egendom motsvarar fyra prisbasbelopp.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (399)
2020-02-15 Efterlevande makes rätt att bestämma bodelningens omfattning
2020-02-11 Kommer mina sparkonton ärvas av min hustrus arvingar?
2020-02-04 Ärver mitt barn eller min make mig när jag dör om jag har äktenskapsförord?
2020-01-31 Äktenskapsförord och arvsregler för makar

Alla besvarade frågor (77207)