FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt30/08/2019

Omfattas skatteskulder av begreppet "skälig levnadsstandard"?

Hej!

Vi får ekonomiskt bistånd, och vi har fått hem ett brev när det gäller skatten och det står att vi ska betala tillbaka 1600 kronor. Nu undrar jag om det är vi som ska betala det eller om handläggaren ska räkna med det? För jag vet ju att om vi hade fått tillbaka pengar hade det räknats som en inkomst! Men hur är det om det är tvärtom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om det ankommer på er att återbetala den skatteskuld som skatteverket anser att ni är skyldig, eller om ni har rätt att få ekonomiskt bistånd för att täcka skulden. Inledningsvis går det att konstatera att "[d]en som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt". Detta följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. I fjärde stycket i nämnd § står det också att "[d]en enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv". Frågan som uppstår är då vad som menas med "skälig levnadsnivå". Enligt lagkommentarerna är det upp till kommunerna att avgöra vad som ska inkluderas i detta begrepp. Därför har jag varit hänvisad att söka svaret på din fråga i rättspraxis. Av RÅ 1996 ref 14 framgår att en skatteskuld inte ansetts motivera ytterligare ersättning. Av den anledningen kan man presumera att en kommun, som i och för sig inte är bunden av nyss nämnt fall, antagligen kommer att dra samma slutsats vad avser er skatteskuld.

Skulle du vara missnöjd med det beslut din handläggare delgivit dig har du rätt att överklaga beslutet enligt 16 kap. 3 § andra strecksatsen socialtjänstlagen.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper EngRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”