Omfattas skatteskulder av begreppet "skälig levnadsstandard"?

2019-08-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Vi får ekonomiskt bistånd, och vi har fått hem ett brev när det gäller skatten och det står att vi ska betala tillbaka 1600 kronor. Nu undrar jag om det är vi som ska betala det eller om handläggaren ska räkna med det? För jag vet ju att om vi hade fått tillbaka pengar hade det räknats som en inkomst! Men hur är det om det är tvärtom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det ankommer på er att återbetala den skatteskuld som skatteverket anser att ni är skyldig, eller om ni har rätt att få ekonomiskt bistånd för att täcka skulden. Inledningsvis går det att konstatera att "[d]en som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt". Detta följer av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. I fjärde stycket i nämnd § står det också att "[d]en enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv". Frågan som uppstår är då vad som menas med "skälig levnadsnivå". Enligt lagkommentarerna är det upp till kommunerna att avgöra vad som ska inkluderas i detta begrepp. Därför har jag varit hänvisad att söka svaret på din fråga i rättspraxis. Av RÅ 1996 ref 14 framgår att en skatteskuld inte ansetts motivera ytterligare ersättning. Av den anledningen kan man presumera att en kommun, som i och för sig inte är bunden av nyss nämnt fall, antagligen kommer att dra samma slutsats vad avser er skatteskuld.

Skulle du vara missnöjd med det beslut din handläggare delgivit dig har du rätt att överklaga beslutet enligt 16 kap. 3 § andra strecksatsen socialtjänstlagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA4Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:20
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1002)
2019-09-22 Vad händer med min änkepension om jag gifter mig?
2019-09-20 Bör jag ändra min folkbokföringsadress när jag inte bor kvar i fastigheten längre?
2019-09-16 Om någon är folkbokförd på fel adress kan detta anmälas till Skatteverket
2019-09-15 Kan jag byta tillbaka till mitt efternamn som gift, fast jag är skild sedan länge?

Alla besvarade frågor (72978)