FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/08/2014

Omfattas skadestånd från annan stat i bodelningen?

Hej! Jag är politisk flykting från Argentina. Jag undrar om större skadestånd ingår i giftorätten? Jag frågar med anledning av att det pågår en rättsprocess mot argentinska staten om skadestånd till politiska flyktingar. Jag flyttade till Sverige som politisk flykting 1979 och är en av dem som har rätt till skadestånd.

Min fråga är: Om jag får skadestånd ingår detta i giftorätten eller ej?

Lawline svarar

Hej!

I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods 10 kap. 1 § ÄktB https://lagen.nu/1987:230. 10 kap. 2a § anger när egendom kan undantas från en bodelning. Skadestånd är ersättning av personligt slag och är egendom som kan undantas från bodelningen. För att omfattas av t.ex. kränkning i 2a § hänvisas enbart till andra svenska lagar som t.ex. diskrimineringslagen. Skadestånd är alltså egendom som får undantas från giftorättsgods. 

Ditt skadestånd kommer att betalas ut av den argentinska staten. Reglerna i ÄktB är utformade efter svensk regler och omfattas av svenska skadestånd. Huruvida de även ska avse andra staters skadestånd utanför Europa är svårt att svara på. Möjligen hade det inom Europa setts som en "brottsskadeersättning" beroende på om det du har blivit utsatt för var ett brott. Men eftersom det handlar om Sydamerika finns troligen inget sådant. 

Större skadestånd behöver alltså inte ingå i giftorättsgods. Paragrafen som undantar detta syftar inte på utländska skadestånd utan avser endast svenska skadestånd. Utifrån en lagtolkning är det tänk att användas på svenska skadestånd. Detta behöver inte betyda att utländska skadestånd är undantaget för 2a § men det kan vara fallet. Innehållet i paragrafen var en del av att se till så att våld mellan makar skulle tillhöra den maken som lidit skada. Eftersom tanken med paragrafen är att den ska användas på svenska skadestånd kommer det argentinska troligen att omfattas av giforättsgodset och därmed inte vara undantaget, men jag kan inte säga detta helt säkert. 

Då jag inte ge ett säkert svar på din fråga rekommenderar jag att du vänder dig till Familjens Jurist.  

Jennifer RönnerhedRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”