FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/12/2018

Omfattas glasögon av underhållsbidraget?

Jag undrar om glasägon ingår i underhållsbidraget?

Jag få underhållsstöd av försäkringskassan och undrar om andra regler gäller där. Ongår glasögon i underhållsstödet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn till dess att barnet fyllt 18 år (7 kap 1 § föräldrabalken). För separerade föräldrar kan denna skyldighet fullgöras genom att den föräldern som inte har barnet boende hos sig betalar underhållsbidrag till boendeföräldern, (7 kap 2 § föräldrabalken). Om den bidragsskyldige föräldern inte fullgör sitt betalningsansvar enligt lag kan försäkringskassan betala ut ett underhållsstöd.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om glasögon ingår i underhållsbidraget. Underhållsbidragets storlek fastställs genom dom eller avtal och utgår från barnets behov. Beloppet kan beräknas med hjälp av Konsumentverkets beräkning av referensvärden och genom schablonbelopp som domstolarna ofta använder. De kostnader som inte ingår i underhållsbidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Underhållsbidragets storlek kan behöva ändras med hänsyn till barnets behov, vilket föräldrarna kan avtala om eller om det inte kommer överens kan de vända sig till domstolen.

Glasögon omfattas inte av domstolens schablonbelopp av underhållsskyldigheten. Om barnets synproblem har uppstått senare, dvs. efter att bidragets storlek bestämdes omfattas troligtvis inte glasögon av underhållsbidraget eftersom det inte beaktades när bidragets storlek fastställdes. Denna kostnad ska därför delas lika mellan föräldrarna. Det är däremot möjligt att föräldrarna avtalar om ett nytt (högre) belopp så att glasögon omfattas av underhållsbidraget med hänsyn till att barnets behov har förändrats.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”