Omfattas funktionsnedsatta av skyddet för hets mot folkgrupp?

2021-02-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Omfattas funktionsnedsatta av hets mot folkgrupp-lagen? Till exempel, någon skriver på Facebook att alla hörselskadade är psykopater och pedofiler.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hets mot folkgrupp regleras i 16 kap. 8 § BrB. Man skall hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Funktionsnedsatta omfattas inte av skyddet för hets mot folkgrupp.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2572)
2021-03-07 När bortfaller ett fängelsestraff?
2021-03-05 När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?
2021-03-05 Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?
2021-03-04 När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (89956)