Omfattas en 17-åring av vittnesplikten?

2018-02-09 i Vittna
FRÅGA
HejKan en 17 åring bli kallad som vittne ävenom denna inte vill bli inblandad och föräldrarna ej ger tillåtelse
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om rättegångsprocessen och vittnen återfinns i trettiosjätte kapitlet i rättegångsbalken (RB).

I Sverige har vi en allmän vittnesplikt, med undantag för vissa specifika situationer. Vittnesplikten kommer till uttryck i att rätten får kalla ett vittne att vid vite infinna sig vid förhandlingen enligt 36 kap. 7 § RB.

Så vilka får höras som vittne? Huvudregeln följer av 36 kap. 1 § RB och innebär att alla som inte är part i ett mål får vittna. Det görs dock undantag för bland annat de fall då vittnet är släkt med eller gift med någon av parterna. Angående åldersbegränsningar så framgår det av 36 kap. 4 § RB att om ett åberopat vittne är under 15 år så ska rätten pröva om det är lämpligt utifrån omständigheterna.

Den som ska höras som vittne hörs under vittnesed enligt 36 kap. 11 § RB. Vittneseden innebär att den som vittnar talar under straffansvar och kan ställas ansvarig för mened enligt 15 kap. 1 § brottsbalken vid lämnande av osanna uppgifter.

ALLTSÅ

Den allmänna vittnesplikten innebär att den som är över 15 år är skyldig att vittna. Då personen du talar om i frågan är över 15 år omfattas personen av vittnesplikten och det är då oväsentligt vad föräldrarna anser.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?