FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt03/04/2018

Omfattas även svenskar av det straffrättsliga skyddet vid hets mot folkgrupp?

Hej!

Vilka folkgrupper skyddas av hets mot folkgrupp? Skyddas svenskar?

Lawline svarar

Hejsan!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Hets mot folkgrupp

Enligt 16 kap. 8 § brottsbalken kan den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, dömas för hets mot folkgrupp. Straffet kan leda till fängelse i högst två år eller till böter om brottet är ringa. Är brottet grovt kan man få upp till fyra års fängelse.

Omfattar det straffrättsliga skyddet även svenskar?

Det straffrättsliga skyddet omfattar grupper som består av människor av olika raser, hudfärger, nationella eller etniska ursprung, religioner eller sexuell läggning. Även svenskar anses vara en folkgrupp, inom ramen för denna bedömning. Det kan dock konstateras att svenskar får tåla mer, då det kan anses allvarligare att ge sig på en minoritetsgrupp än en majoritetsgrupp (vilket har klargjorts i en dom från Norrköping tingsrätt). Svenskar och andra folkgrupper ska dock inte behandlas olika när det gäller hets mot folkgrupp, enligt lagen och dess förarbeten.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia HallbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo