Omedelbar uppsägning efter arbetsgivares innehållande av lön

FRÅGA
Hej! Min kompis är fastanställd på ett företag som inte betalat hennes lön på 1 månad. Om hon säger upp sig måste hon jobba under uppsägningstiden eller kan hon säga upp dig med omedelbar verkan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 4 § Lag om anställningsskydd (LAS) gäller ett anställningsavtal som huvudregel tills vidare. Enligt 2 stycket i samma bestämmelse anges att ett sådant anställningsavtal kan sägas upp för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Din väns uppsägningstid kan regleras i kollektivavtal, i anställningsavtal eller i LAS. Enligt 11 § LAS gäller minst en månads uppsägningstid för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

4 § 3 stycket LAS föreskriver dock att en arbetstagare får frånträda sin anställning med omedelbar verkan, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Att arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid utgör en anledning till att arbetstagaren får frånträda sin anställning med omedelbar verkan. Om arbetstagaren frånträder anställningen med stöd av bestämmelsen har denne rätt till ekonomiskt skadestånd. Av din fråga kan jag inte utläsa om din vän inte har fått en månads lön utbetalt, eller om det är en månad sedan han eller hon skulle ha fått betalt, vilket gör det svårt att avgöra om det har gått en "inte obetydlig tid". Beroende på hur lång tid det har gått sedan lönen skulle ha utbetalats kan din vän ha rätt att säga upp sin anställning med omedelbar verkan.

Är din vän med i facket bör han eller hon vända sig till det för att få råd och hjälp.

Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll