Ombud och fullmakt

FRÅGA
Hej Min mormor gick bort i juni. De 3 barnen är oenig gällande arvskiftet. En boutredningsman via tingsrätten är nu utsett och de ska på möte tillsammans för att förhoppningsvis komma överens. Min mamma mår mycket dåligt över situationen och vill ej delta på mötet. Är det möjligt att skriva en fullmakt för att annan person skall förs hennes talan på mötet? Hur skall fullmakten i så fall vara skriven för att den ska vara godkänd?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som om att mötet du skriver om är ett bouppteckningsmöte!

Enligt 20 kap. 2 § Ärvdabalken, ÄB, ska dödsbodelägarna kallas till bouppteckningen. En dödsbodelägare kan även skicka ett ombud i sitt ställe genom att upprätta en fullmakt. Genom denna typ av fullmakt ger du någon annan rätt att fatta beslut och agera för din räkning vid bouppteckningen.

Alla dödsbodelägare som närvarat ska antecknas i bouppteckningen. Du har dock ingen skyldighet att närvara på bouppteckningen, du har rätt till samma arv som om du hade närvarat (20 kap. 3 § ÄB).

Det din mamma behöver är alltså en fullmakt. Antingen kan hon skriva den själv eller genom att använda vår avtalstjänst som du hittar här.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (882)
2019-09-22 Behöver man alltid förrätta en bouppteckning?
2019-09-20 Vilka blir dödsbodelägare och får företräda boet?
2019-09-18 Sålt egendom innan bouppteckningen
2019-09-14 Vad händer med skulder efter den avlidne och hur löses begravningskostnaderna?

Alla besvarade frågor (73015)