FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott01/02/2022

Om uppsåt och påföljd vid olovlig körning

Hej, min man är åtalad för olovlig körning , jag körde bilen och jag blev yr pgr graviditet på vägen direkt efter det tog min man över de vart en kort sträcka vi åkte till banken där vi bor Max 4 minuter tar det och presic utanför banken blev vi stoppad av polisen , min man hade ett körkort från Turkiet alltså han betala pengar och gick på trafikskolan i Turkiet och på platsen då polisen frågar om körkort då gav min man det körkortsbevis och där och då insåg vi alla att det vart fake körkort vi visste inte det eftersom han inte har kört bil alls här. Den vart giltigt i ett år med, men under den tiden så har han inte kört bil alls då vi inte är i behov av det eftersom vi bor inne i stan , annars är det alltid jag som kör. Och om han nu visste att det vart fake skulle han absolut inte ge den till polisen de skulle nog ingen annan göra heller. Så min fråga till dig är vilket straff kommer han få jag är jätte rädd då jag inte vill att han hamnar i fängelse :( vad ska vi göra några bra tips

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utländska körkorts giltighet i Sverige regleras i 6 kap. körkortslagen. Där framgår att körkort som är utfärdade i länder utanför EU är giltiga här i ett år från det att personen folkbokförs i Sverige (6 kap. 2 § körkortslagen).

Olovlig körning regleras i 3 § trafikbrottslagen. Man kan dömas till detta brott om man uppsåtligen kör ett körkortspliktigt fordron utan att vara berättigad till det. Om din man saknade ett svenskt körkort och hans utländska körkort inte längre var giltigt i Sverige har han inte varit berättigad att köra bilen. Isåfall behöver man göra en bedömning av om han har haft uppsåt till brottet eller inte. Om han inte hade någon uppsåt, kommer han inte att dömas för brott.

Det finns olika grader av uppsåt och den lägsta graden är s.k. likgiltighetsuppsåt. Det innebär att gärningspersonen har insett att det funnits en risk och att denne är likgiltig till att denna förverkligas. Vid olovlig körning innebär detta att det för brott är tillräckligt att personen insåg risken för att behörighet att köra fordonet saknades och att detta inte utgjorde ett skäl att avstå från gärningen.

Normalt är påföljden vid olovlig körning böter. Endast om brottet är grovt riskerar gärningspersonen fängelse i upp till sex månader. Brottet kan t.ex. betraktas som grovt om gärningspersonen tidigare fått körkortet återkallat eller om denne har kört olovligen vid upprepade tillfällen. Eftersom din man inte tidigare begått något trafikbrott och inget tyder på att brottet annars skulle vara grovt, är det förmodligen fråga om ett brott av normalgraden och påföljden blir isåfall böter.

Sammanfattningsvis kan din man dömas till olovlig körning om han var medveten om att det fanns en risk för att hans utländska körkort inte var giltigt här och att han trots detta körde bilen. Han har isåfall varit likgiltig inför risken och riskens förverkligande, vilket är tillräckligt för att dömas för brott. Om dessa krav inte är uppfyllda, kan han däremot inte dömas. Påföljden vid olovlig körning är som utgångspunkt böter, fängelse förutsätter istället att det är fråga om grovt brott.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo