FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt14/04/2017

Om skyndsamhet i förundersökning för unga lagöverträdare samt kriterier för omhändertagande enligt LVU

Alltså de senaste månaderna har jag begått en rad olika brott (som jag har blivit tagen för resten är grövre). Vad jag har kännedom av så gäller det våld/hot mot tjänsteman, brott mot knivlagen och sen åkte jag på blodprov som 99.9% kommer visa positivt men det har gått snart en månad och jag har inte fått något svar på det. Jag tror att jag eventuellt kommer bli anmäld för två till brott som rör sig kring grov misshabdel mm men vi räknar inte med det nu utan vi håller oss till det som jag "vet" jag är 16 år och har mycket problem med skolan och socialtjänsten. Min fråga är, jag har inte fått något straff eller förhör eller något liknande angående brotten, när tänker de höra av sig? Eller är det så att de samlar ihop alla brott osv för att släppa "bomben"? Jag vet att det inte kommer avta och att myndigheter inte bara glömmer bort men det har gått en lång tid nu sedan första brottet och det är ca 3 månader och under den tiden har jag blivit tagen för flera stycken brott. Min andra fråga är om det finns en risk för att de sätter LVU på mig med tanke på att det händer mycket omkring mig och har en riskfylld livsstil samt (enligt dem) en risk för kriminell och missbruka beteende.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Om förundersökningens gång och när man kan förvänta sig att bli kallad till förhör:

Utifrån informationen i din fråga verkar det sannolikt att en förundersökning har inletts. När förundersökningen kommit så långt att man klassas som "skäligen misstänkt" ska man som misstänkt få ett meddelande om detta. När man har fått ett sådant meddelande har man rätt till insyn i förundersökningen. Vissa delar kan dock vara sekretessbelagda (se 23 kap. 18 § rättegångsbalken). Förundersökningar där den misstänkte är under 18 år ska generellt bedrivas särskilt skyndsamt. Åklagaren ska ha fattat beslut huruvida hen vill väcka åtal senast sex veckor efter att du fått meddelande om att du är misstänkt. Den här tidsfristen får dock överskridas om det är nödvändigt med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter (se 4 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). Det krävs starka skäl för att överträda sex-veckors-fristen. Ett sådant skäl kan dock vara att det tillkommit nya brottsmisstankar under tiden. Om dina begångna brott ligger nära varandra i tiden är det mycket sannolikt att åklagaren väljer att väcka åtal för alla brotten samtidigt. En anledning till att du inte kallats till förhör än skulle kunna vara att den misstänkte vanligen förhörs sist. Innan du som är misstänkt för brott blir kallad till förhör har polisen först haft förhör med målsägaren, det vill säga den som blivit utsatt för brottet. Därefter förhör Polisen oftast eventuella vittnen och arbetar med att hitta och säkra teknisk bevisning. När Polisen vill kalla dig till förhör får du meddelande om detta via brev, telefon eller sms. I detta meddelande ska det även finnas information om din möjlighet att söka en offentlig försvarare. I princip gäller att ju grövre brottet är, exempelvis misshandel, desto större är sannolikheten för att du kan få en offentlig försvarare.


Om kriterierna för att bli omhändertagen enligt LVU:

Om en ung person utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk för skada genom brottslig verksamhet ska det beslutas om vård (se 3 § första stycket LVU). I begreppet "brottslig verksamhet" ligger ett visst intensitets-, varaktighets-, kontinuitets- och aktualitetskrav. För att du ska bedömas hålla på med “brottslig verksamhet” måste du alltså regelbundet ha begått upprepade brott av icke bagatellartad natur. Det är förvaltningsrätten som fattar beslut huruvida behov av vård är aktuellt men ansökan lämnas in av socialtjänsten. Vid riktigt allvarliga fall kan dock socialtjänsten besluta om omedelbart omhändertagande och låta förvaltningsrätten fatta beslutet i efterhand. Utifrån informationen i din fråga är det inte alls omöjligt att socialtjänsten bedömer att du är i behov av vård men för att ge ett mer exakt svar krävs en djupare undersökning över din livssituation och dina begångna brott.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo