Om så kallad dumpster diving är ett brott eller inte

2016-12-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Är så kallad dumpster diving olagligt?.Alltså att ge sig in i containrar och sopkärl till olika matbutiker och företag?Mer specifikt olåsta containrar på ett icke inhängnat område ?.
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Just att hoppa ner i en container och ta till exempel mat er inget brott. Om containern skadas på något sätt kan det däremot till exempel handla om skadegörelse eller den ringa versionen av skadegörelse, så kallad åverkan. För att det ska handla om dessa brott så ska egendom skadas och skadan ska vara till men för annan person, se 12 kapitlet 1 § brottsbalken,här.

Om ingen skada har skett på containern så handlar det inte om någon skadegörelse. Om man tar något ur containern bör det inte heller handla om stöld. För att det ska handla om stöld krävs nämligen att följande omständigheter är uppfyllda: man ska olovligt ta något som tillhör någon annan, meningen med tagandet ska vara att man ska använda saken och själva tagandet av saken ska vara till skada för den som saken tillhörde, se 8 kapitlet 1 § brottsbalken,här. Om det som i detta fallet handlar om en container som är olåst och inte inhägnad har jag svårt att se att kraven för ett stöldbrott uppfylls.

Sammanfattningsvis bör det inte anses vara ett brott att hoppa ner i en olåst och oinhägnad container om man inte skadar något eller tar något som någon annan äger. Att tänka på är dock att nedskräpning är ett brott enligt miljöbalkens 29 kapitel 7 §, https://lagen.nu/1998:808#K29P7S1, så om man tar något och skräpar ner begår man dock ändå ett brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning


Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2535)
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?
2021-01-17 Gärningsculpa

Alla besvarade frågor (88224)