Om någon drar fingret över halsen, men personen ser inte detta, är det då ett olaga hot?

FRÅGA
Om någon drar fingret över halsen, men personen ser inte detta. Är det då ett hot? Vad kan straffet bli?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om olaga hot, vilket det skulle kunna vara fråga om i ditt fall, finns i Brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §.

Olaga hot
Bestämmelsen om olaga hot lyder såhär: "Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

Jag går nedan igenom varje krav i bestämmelsen och kopplar det till situationen du beskriver i frågan.

Brottslig gärning
För att det ska kunna vara fråga om olaga hot krävs att hotet avser en brottslig gärning. Att dra fingret över halsen är ett hot om brottslig gärning. Detta krav är alltså uppfyllt.

Ägnat att framkalla allvarlig rädsla
Hotet om den brottsliga gärningen ska också vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade. Detta krav måste bedömas utifrån den enskilda situationen, men det krävs inte att den hotade faktiskt blev rädd. En sak som har betydelse här är bland annat sättet på vilket hotet utförs. Om det till exempel sker i en skämtsam situation där de inblandade förstår att det rör sig om ett skämt, är det inte ett olaga hot. Man kan också titta på de inblandades relation till varandra och hur den som hotar i övrigt beter sig. Om situationen präglades av bråk och hetsig stämning skulle man kunna säga att hotet var ägnat att framkalla allvarlig rädsla i den situationen.

Det går inte för mig att säga om hotet du beskriver var ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den som blev hotad. En sådan bedömning kräver nämligen att jag vet mer om situationen som hotet skedde i. Kanske kan du själv med hjälp av de saker jag beskrivit här fundera på om det aktuella kravet skulle kunna vara uppfyllt.

Hotet måste komma till den hotades kännedom
Slutligen krävs också att hotet kommer till den hotades kännedom. Detta behöver dock inte ske genom att hotet framförs direkt till den hotade, utan det kan också ske genom förmedling av någon annan. Till exempel att någon annan såg och berättade för den hotade personen.

I ditt fall krävs alltså att någon annan såg att personen drog fingret över halsen (och att det var riktat mot just den specifika personen du har i åtanke) och att den som såg berättade det för den hotade. Om så har skett, är även detta krav uppfyllt.

Straffet för olaga hot
Den som blir dömd för olaga hot kan få böter eller fängelse i högst ett år som straff. Vilket straff inom denna skala som skulle utdömas i din situation är dock svårt att säga utan att veta fler detaljer.

Sammanfattning och råd
Den situation du beskriver skulle kunna vara olaga hot. Det är dock svårt för mig att bedöma utan att veta fler detaljer om händelsen.

Om du vill ha mer omfattande rådgivning och möjlighet att kunna berätta mer om situationen är du välkommen att höra av dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med någon av våra jurister.

Hoppas ändå att svaret var till lite hjälp!

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (802)
2019-08-17 Är det olagligt att öppna en annan persons brev?
2019-08-16 Är det lagligt att läsa någon annans sms?
2019-08-15 Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?
2019-08-07 Intrång i lägenhet mot ens vilja

Alla besvarade frågor (72058)