Om man inte blir kallad till bouppteckningsmöte

FRÅGA
Om personen som hanterar bouppteckningen (syster) inte genomför bouppteckningsmöte utan skriver denna utan oss andra, vad gör man då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet din relation till den avlidne, besvaras frågan efter vad som generellt gäller. Dödsbodelägare (arvinge enligt lag eller testamente), efterarvingar (både legala och testamentariska) och efterlevande make, maka eller efterlevande sambo ska i god tid kallas till bouppteckningsförrättningen (20 kap. 2 § ärvdabalken).

Vad som anses som god tid avgörs från fall till fall, men om det inte är tillräckligt lång tid, kan det utgöra hinder mot att registrera bouppteckningen (20 kap. 9 § ärvdabalken). Registrering av bouppteckning får inte ske, om det framgår att bouppteckningen inte har gått till på det sätt som lagen kräver. Det ska uppges i bouppteckningen vilka som varit närvarande. Om de som enligt lag ska kallas till bouppteckningsförrrätningen inte har kallats, är bouppteckningen alltså bristfällig och Skatteverket får med föreläggande av vite utsätta tid inom vilken det ogiltiga ska rättas till (20 kap. 9 § ärvdabalken).

Om ni sköter bouppteckningen själva och anser att detta inte fungerar, kan ni anlita en jurist eller vända er till en begravningsbyrå. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan tingsrätten förordna om en boutredningsman (ansök om boutredningsman här). Boutredningsmannen hanterar då bouppteckningen.

Om personen som hanterar bouppteckningen inte är lämplig, ska personen inte längre sköta bouppteckningen, om det begärs av en person som är beroende av utredningen (19 kap. 5 § ärvdabalken). Om du är beroende av utredningen, kan du alltså överklaga beslutet angående val av bouppteckningsman, om du anser att personen som hanterar bouppteckningen inte är lämplig för att göra det.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp och återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1042)
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning
2021-02-18 Att inte kalla en bröstarvinge till bouppteckning

Alla besvarade frågor (89752)