Om man har gått i borgen, går det att frånträda borgensavtalet?

2021-01-24 i Skuld
FRÅGA
Hej! Jag har ett privatlån med min fd. Pojkvän. Jag gick i borgen för honom då han behövde pengar och blev lovad att jag aldrig skulle behöva betala en krona och han skulle ta över lånet. Detta var 2018 och han har inte hållt vad han har lovat. Sedan ca ett år tillbaka har jag även betalat lånet då han först inte haft råd och sedan inget jobb sedan i mars. Han har därmed ett flertal höga skulder hos kronofogden och vill göra en skuldsanering. Han har nu blivit utvisad ifrån Sverige sedan i oktober och har inga avsikter att komma tillbaka. Vad kan jag göra? Finns något kryphål för mig att komma ur den här skulden på något sätt? För att denna skulden äter upp min ekonomi varje månad.Tacksam för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad det innebär att gå i borgen, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad innebär att gå i borgen?

En borgenär är fordringsägaren, det vill säga den som lånat ut pengar. Gäldenären är den som står i skuld till borgenären. Borgensman är någon som förbinder sig att betala gäldenärens skuld om han är i obestånd att betala skulden

Att gå i borgen brukar ske om en person ska låna pengar och låntagarens betalningsförmåga inte utgör tillräcklig säkerhet för långivaren.

Borgen är en försäkran till långivaren. En familjemedlem eller någon annan närstående kan exempelvis gå i borgen för en låntagare. Den personen som går i borgen har till uppgift att försäkra långivaren att han eller hon kan betala lånet om låntagaren inte klarar av utgifterna.

Vad kan du göra nu?

Utgångspunkten är att ett borgensåtagande inte kan sägas upp. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med banken och kollar om det i borgensavtalet finns någon möjlighet för dig att frånträda borgensåtagandet. Om borgensmannens ansvar kan tas över av en annan person, kan det ge möjlighet för den ursprunglige borgensmannen (i detta fall du) att frånträda avtalet.

Även ändrade omständigheter i borgensmannens liv kan ge möjlighet att frånträda avtalet, men då ska det röra sig om väldigt speciella omständigheter. Skulle de ändrade omständigheterna i borgensmannens liv anses vara så radikala att det skulle vara oskäligt att kräva att denne måste stå fast vid sitt åtagande kan åtagandet reduceras eller helt falla bort efter en prövning i tingsrätten med stöd av 36 § avtalslagen. Att inse att åtagandet kommit att påverka ens egna kreditvärdighet är inte ensamt en omständighet som gör att åtagandet bortfaller. I ditt fall skulle du kunna betona att du och din före detta pojkvän inte längre är ett par, och att hans agerande visar att han inte har betalningsförmåga.

Om du har fler frågor eller vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa telefonnummer 08-533 300 04. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?