FrågaFAMILJERÄTTAdoption18/09/2021

Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Jag har ensam vårdnad på mina barn måste deras pappa godkänna för min sambo ska kunna abortera mina barn då

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om barnens biologiska pappa behöver godkänna att din sambo adopterar era barn.

Ansökan om adoption
De regler som är aktuella för din fråga återfinns i föräldrabalken, som förkortas FB.

För att din sambo ska kunna adoptera dina barn behöver han skicka in en ansökan om detta till den tingsrätt som han är bokförd i (4 kap. 12 § FB).

Hur går utredning av adoption till?
Tingsrätten kommer efter ansökan ge uppdrag åt socialnämnden att starta en utredning gällande adoptionen (4 kap. 14 § FB). Först och främst, så kommer barnens bästa att tas störst hänsyn till i fråga om adoption (4 kap. 1 § FB). De kommer även i sin utredning ta hänsyn till vad alla inblandade tycker om saken. Du som mamma till barnen kommer att behöva godkänna adoptionen (4 kap. 8 § FB). Beroende på hur gamla barnen är, kommer även dessa att behöva lämna ett samtycke till adoption. Om barnen är 12–18 år eller äldre, behöver ett samtyckes ges av barnen (4 kap. 4 § samt 7 § FB). Barnen kommer även att få information om vad adoptionen innebär, och deras åsikter kring adoptionen kommer att tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Du nämner att du har ensam vårdnad av barnen. Eftersom utredaren kommer behöva höra hur alla inbladade har för inställning till adoptionen, kommer även han kontaktas och höras (4 kap. 15 § FB). Tingsrätten kommer även att ge pappan möjlighet att yttra sig om adoptionen inom viss tid (4 kap. 18 § FB).

Adoptionen kommer sedan bedömas utifrån alla dessa omständigheter, och därmed bedöma om adoption anses vara lämpligt eller inte (4 kap. 2 § FB). Utredaren kommer att lämna ett förslag på beslut gällande adoptionen till tingsrätten, som tingsrätten sedan också kommer ta ställning till (4 kap. 15 § 2 stycket FB).

Vad innebär en adoption juridiskt sett?
Om beslutet blir att barnen adopteras av din sambo, kommer din sambo träda in som förälder till barnen i stället för den biologiska pappan. Barnen kommer därmed att vara era gemensamma barn (4 kap. 21 § FB). Barnen står då under dig och din sambos vårdnad från det att beslutet av tingsrätten vinner laga kraft (4 kap. 22 § FB). Att en dom eller beslut har vunnit laga kraft, betyder att tiden för överklagan har gått ut.

Sammanfattning
Ansökan om adoption ska göras till tingsrätten, som kommer att utse en utredare hos socialnämnden för att lämna in tillräckligt med underlag till tingsrätten, som sedan fattar ett beslut. Oavsett om du har ensam vårdnad om barnen, så kommer barnens biologiska pappa att kontaktas för att få yttra sig om adoptionen. Tingsrätten kommer sedan sammanställa alla omständigheter och åsikter kring adoptionen, för att sedan fatta ett beslut utifrån detta.


Jag hoppas att jag har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, tveka in på att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,
Hilma

Hilma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”