Om man gör en insemination i Danmark och donator är listad som okänd har man då rätt att få underhållsstöd från försäkringskassan?

2017-07-13 i Underhåll
FRÅGA
Om man gör en insemination i Danmark och donator är listad som okänd har man då rätt att få underhållsstöd från försäkringskassan? Krävs det intyg från kliniken på inseminationen som bevis?Hls
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om underhållsstöd finns i Socialförsäkringsbalken (SFB). Ett barn har rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsammans. Barnet måste bo varaktigt och vara folkbokförd hos en förälder, boföräldern, vilket i detta fall alltså är du. Du måste också bo i Sverige och vara vårdnadshavare för barnet, vilket jag förutsätter att du gör och är. (SFB 17 kap. 2 § och 18 kap. 2 §)

Du har som ensamstående moder med okänd donator rätt till underhållsstöd
Underhållsstöd lämnas inte om du som barnets mor är boförälder och du uppenbarligen utan giltigt skäl låter bli att vidta eller medverka till åtgärder för att få faderskapet till barnet fastställt. (SFB 18 kap. 8 §) En ensamstående kvinna som skaffar barn genom insemination utomlands, och har förbundit sig att inte efterforska donatorns identitet anses däremot enligt Försäkringskassan ha giltigt skäl att inte medverka till att faderskap fastställs. Underhållsstödet förutsätter alltså att du inte gjort inseminationen med samtycke av en make/maka, partner eller sambo, i sådant fall är det ju denna andra förälder som är underhållsskyldig.

Intyg från kliniken på insemination med okänd donator ska vanligtvis lämnas till Försäkringskassan som bevis, det underlättar så att ingen större utredning behöver göras.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94351)