FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll11/07/2015

Om makars försörjningsplikt

För 2 mån sedan var frun o jag på middag,

satt mig i bilen dagen efter för tidigt o blev av med körkortet.

senare även mitt jobb.

För 1vecka sedan kom hon hem från jobbet

tog lite grejer o flytta in hos en ny man,

Lämna mig med alla räkningar o allt.

kan omöjligt klar alla räkningar hon lämnat mig med.

Frågan är om hon har försörjnings plikt mot mig?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt så ska varje make principiellt sett efter förmåga bidra till det underhåll som behövs, både för gemensamma och personliga behov. Detta framgår av Äktenskapsbalk (1987:230) 6:1. Att bidra till underhåll kan avse att dela med sig av sina inkomster från arbetstjänst, kapitalvinster och näringsverksamhet, men också att hjälpa till i hushållet. De gemensamma behov som varje make ska bidra till kan avse bland annat boende- och matkostnader. Till personliga behov räknas utgifter för hygien, kläder och liknande.

Som utgångspunkt ska du i egenskap av make sörja för dina egna personliga behov och de betalningar som du har åtagit sig för familjens underhåll, men eftersom du inte klarar av detta så har du rätt att kräva av din fru att hon skjuter till det belopp som fattas (Äktenskapsbalk 6:2). Om din fru inte hjälper dig med dessa behov på din begäran så kan du vända dig till domstol för att kräva henne på underhållsbidrag för vad hon har försummat i fråga om underhållsbördan (Äktenskapsbalk 6:5). Om din frus boende hos den andre mannen dessutom blir så pass långvarigt att hon inte längre kan anses varaktigt bo tillsammans med dig så får hon dessutom en skyldighet att infria underhållet till dig genom att betala underhållsbidrag, oavsett om du har begärt detta eller inte (Äktenskapsbalk 6:6 första stycket). Notera dock att om ni begär äktenskapsskillnad så upphör din frus underhållsskyldighet som huvudregel efter äktenskapsskillnaden (Äktenskapsbalk 6:7 första stycket). Under vissa omständigheter så kan en make även efter äktenskapsskillnaden få fortsatt underhållsbidrag under en övergångstid. Detta undantag tillämpas dock försiktigt, framförallt i situationer där en make behöver tid att genomgå utbildning eller omskolas för att hitta nytt förvärvsarbete eller när denne har varit länge borta från arbetsmarknaden för att ta hand om hemmet och familjen (Äktenskapsbalk 6:7 andra stycket).

Jag rekommenderar att du i första hand försöker göra henne införstådd med hennes underhållsskyldighet och kommer överens med henne om hur mycket hon bör skjuta till för att hjälpa till med räkningarna. Skulle hon vägra hjälpa dig med betalningarna och du inte har något annat val än att driva saken till domstol så rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist som är specialiserad på familjerätt för vägledning, förslagsvis vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000