Om livförsäkring ingår i avlidens kvarlåtenskap

FRÅGA
Den avlidne hade väldigt mycket skulder så dödsboet är i princip konkurs, men det fanns en livförsäkring som betalas ut till de efterlevande. Måste dessa pengar redovisas i dödsboet?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

Jag kommer att ge ett relativt allmänt svar då jag inte vet exakt vilken typ av livförsäkring det rör sig om i det fall du beskriver. Huvudregeln är emellertid att en livförsäkring där det finns ett förmånstagarförordnande inte ska ingå i den avlidnes kvarlåtenskap. Försäkringsbeloppet tillfaller då den som är förmånstagare direkt utan att det ingår i en bouppteckning för dödsboet. Av din fråga låter det som att det är en typ av livförsäkring med förmånstagare som inte ska ingå i dödsboet efter den avlidne, men det är som sagt svårt för mig att svara definitivt på frågan då jag inte är säker på detta.

Andra regler gäller om det är en livförsäkring med ett sparandemoment, vilket kan göra att det ska anses tillhöra den avlidnes kvarlåtenskap och därmed ingå i en bouppteckning och vidare arvsskiftet.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?