Om lagligt att avliva katter/hundar/papegojor

2018-09-18 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, är det lagligt att avliva och äta sina husdjur? T.ex. katt/hund/papegoja, om avlivningen sker på rätt sätt? Vad finns det för regler för slakt hemma? Skulle man teoretiskt sätt, lagligt kunna äta sina husdjur?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Är det lagligt att avliva sina djur?

Enligt det du beskriver förutsätter du alltså att man först avlivar djuret. Som du redan förstår kan man inte avliva ett djur genom något annat tillvägagångsmetod än i lagen godtagbar avlivningsmetod; i annat fall räknas det som djurplågeri (jfr 16 kap. 13 § brottsbalken).

De s.k. "operativa ingrepp" som inkluderar avlivning, får bara ske när det är befogat av veterinärmedicinska skäl (se 10 § djurskyddslagen). Och det är bara en veterinär eller någon annan som tillhör djurvårdspersonalen som får vidta sådana åtgärder. Sådan personal måste alltså alltid anlitas. Det är tveksamt att denna personal skulle gå med på att avliva en katt, hund eller papegoja utan att det funnits ett giltigt skäl att avliva djuret; jag tror därför inte att någon av dem gått med på att avliva djuret för att ägaren av djuren tänkt äta sitt eget husdjur. Om man annars själv vill hålla på med en verksamhet där avlivning sker måste ett godkännande sökas av en djurförsöksetisk nämnd, det är tveksamt att de skulle tillåta en sådan verksamhet ske pga. etiska skäl.

Vad finns det för regler för slakt hemma?

Det finns regler för slakt, men de gäller inte privat konsumtion (jfr förordning (EG) nr 1099/2009). De regler som gäller hemma är de som finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Av djurskyddslagen framgår att djuret ska bedövas för att skonas från onödigt lidande, men jag tror att det är endast vissa djur som avses med de bestämmelser som handlar om bedövning och slakt i syfte att äta djuret. Av de av Jordbruksverkets uppräknade djur när slakt för husbehov sker nämns inga av de husdjur du nämner in din fråga ( se mer på https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurskydd/slaktochannanavlivning/slakt/slaktforhusbehovochnodslakt.4.37cbf7b711fa9dda7a18000210.html ) Det är svårt att se att begreppet "slakt" kan tillämpas på katter/hundar/papegojor.

Därför kan det bli så att om ett fall, där en person slaktat katter och hundar, gått till domstol hade domstolen kommit att beakta att det finns vissa regelverk, enligt vilka katter/hundar/papegojor inte ska slaktas och att det bl. a. finns en tradition i Sverige att inte slakta eller äta katter/hundar/papegojor.

Slutsats

Även om det inte finns något lagligt stöd till att inte äta de djur du nämner, så tror jag inte att det är teoretiskt möjligt att slakta katter, hundar och papegojor i syfte för att äta dem.

Dana Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (941)
2019-05-26 Help with legal advice
2019-05-26 Vad kan hända med en hund som har skadat någon allvarligt?
2019-05-20 Vad säger lagen om dörrklockor med inbyggd kamera på lägenhetsdörr?
2019-05-20 Könsdiskriminering i föreningar

Alla besvarade frågor (69309)