Om jag vill bli arbetsbefriad under min uppsägning (pga arbetsbrist) förlorar jag då min företrädesrätt?

FRÅGA
Om jag vill bli arbetsbefriad under min uppsägning (pga arbetsbrist) förlorar jag då min företrädesrätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Tillämplig lag

Då din fråga rör uppsägning och företrädesrätt till återanställning så kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Förutsättningar

Jag utgår i det följande från att du uppfyller kraven för företrädesrätt till återanställning och bortser från eventuella kollektivavtal, då jag inte vet om du och din arbetsplats omfattas av något kollektivavtal.

Nej, du förlorar som regel inte din företrädesrätt

Först kan nämnas att du inte själv har möjlighet att bestämma om du ska eller inte ska arbeta under uppsägningstiden, utan huvudregeln är att du ska finnas tillgänglig för arbete, och annars är det arbetsgivaren som kan bestämma att arbetsbefria dig (12 § LAS).

En arbetsbefrielse innebär endast att du inte behöver jobba under uppsägningstiden, men på inget sätt innebär den också att du förlorar din företrädesrätt till återanställning, som alltså är helt frikopplad arbetsbefrielse (25 § LAS).

Dessutom kan i sammanhanget anföras att du och arbetsgivaren inte kan avtala bort företrädesrätten hur som helst, då det anses vara till nackdel för dig, och sådana avtal blir som regel ogiltiga, men det finns undantag (2 § LAS).

Om du blir utköpt kan ni däremot komma överens om att du avstår din rätt

Är det i stället så att du blivit utköpt från din tjänst kan ett av villkoren från arbetsgivaren vara att du går med på att avsäga dig din företrädesrätt till återanställning, och skulle du gå med på ett sådant villkor, så förlorar du givetvis din företrädesrätt till återanställning.

Mina råd

Du bör alltid kontakta ditt fackförbund i alla arbetsrättsliga frågor du må ha. Du kan även vända dig till din arbetsgivare och ta upp dina frågor med honom eller henne.

I övrigt hoppas jag att du känner att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig avslutning på helgen!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1718)
2021-03-01 Har min arbetsgivare brutit mot LAS?
2021-03-01 Har jag blivit uppsagd/avskedad på rätt sätt?
2021-03-01 Kan jag ångra mitt sommarvikariat trots att jag tackat ja?
2021-02-28 Vad blir konsekvensen av att ljuga för chefen?

Alla besvarade frågor (89823)