Om jag innehar ett skuldebrev, hur säkrar jag min rätt till resterande del av skulden om jag tillåter en delbetalning?

Jag har ett skuldebrev som nu ska betalas. Personen vill nu betala av en del av skulden . Ska jag ta emot det eller vänta tills hela skulden regleras. Hur vet jag annars att jag får resten?

Lawline svarar

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din fråga
Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du kan säkra din rätt till resterande del av skulden som framgår av ett skuldebrev, om du tillåter den betalningsskyldige att delbetala skulden. Jag tolkar det också som att skuldebrevet i fråga har ett förfallodatum och att det datumet har passerats. För säkerhets skull kommer jag även kommentera vad som gäller om inget förfallodatum finns.Bestämmelser om skuldebrev finns i skuldebrevslagen (SkbrL), och jag kommer därför främst använda den lagen för att besvara din fråga.Hur du kan göra för att säkra din rätt till resterande del av skulden
Om du väljer att låta den betalningsskyldige (denne kallas för gäldenär) delbetala skuldebrevet så rekommenderar jag dig att bifoga en anteckning om detta till skuldebrevet.För att underlätta i bevishänseende bör anteckningen innehålla följande:
- hur mycket som delbetalats
- hur mycket av skulden som återstår
- vilket datum betalningen genomfördes
- vem som har betalat, och vem som mottagit betalningen
- om möjligt, både din och gäldenärens namnteckning.Om förfallodatum har passerats?
Om det i skuldebrevet framkommer ett förfallodatum, och detta har passerats, är gäldenären skyldig att betala hela skulden till dig direkt (5 § andra stycket SkbrL).Om det inte finns något förfallodatum?
Om det istället är så att inget förfallodatum är bestämt, så är gäldenären skyldig att betala av skulden på din begäran (5 § första stycket SkbrL). Detta innebär alltså att du, närhelst du vill, kan begära att hela skulden betalas till dig.Har gäldenären rätt att delbetala?
Det är helt upp till dig om du vill tillåta en delbetalning på skuldebrevet eller inte. Delbetalningar av ett skuldebrev är tillåtna: men gäldenären har inte någon rätt att få delbetala.Sammanfattning
Det enklaste sättet för dig att säkra din rätt om du tillåter en delbetalning på ett skuldebrev är att bifoga en anteckning om delbetalningen till skuldebrevet. Gäldenären (den som är skyldig pengar) har dock inte någon rätt att få delbetala - det är upp till dig som innehavare om du vill tillåta delbetala eller inte.
Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte är du mer än välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Zacharias GlavåRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo