Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?

Hej! Jag har inga syskon. Min Far är död och min Mor lever och sitter i orubbat bo. Jag är gift och har en son. Min fråga är - om jag dör före min Mor är det min son och inte min fru som ärver min Mor?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När jag läser din fråga tolkar jag det som att din son inte är myndig och att du och din fru har gemensam vårdnad om er son. I mitt svar utgår jag också från att det är du och din fru som är förmyndare till er son dvs. har hand om hans egendom och de ekonomiska tillgångarna han har så som fonder eller bankkonton (10 kap. 2 § föräldrabalken).

Reglerna om vem som ska ärva hittar du i ärvdabalken.

Om du dör innan dina föräldrar och du har egna barn är de dessa som ärver dina föräldrar

Om du dör innan dina föräldrar är det din son som kommer få kvarlåtenskapen dvs. arvet från dina föräldrar. I arvsrätten är det bröstarvingarna, alltså barn till den som dött som ska ärva (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om då bröstarvingen till den som gått bort är död är det dennes barn som kommer träda i dennes ställe (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Med andra ord är det alltså barnbarnen som då kommer ärva.


Svaret på din fråga är alltså att din fru inte kan ärva dina föräldrar utan att det är din son som kommer ärva om det är så att du skulle dö innan din mor.

Det är en minderårigs förmyndare som förvaltar arvet till dess att arvtagaren är myndig

Om vi dock utgår från att din son är minderårig dvs. under 18 år när din mor dör (förutsatt att du har gått bort innan detta) får han inte ha hand om arvet själv utan det är hans förmyndare som ska förvalta detta (9 kap. 1 § föräldrabalken). Detta innebär då att din fru är den som kommer få ha hand om de pengarna och den egendom som din son eventuellt kommer ärva från dina föräldrar. Detta gäller till dess att han är myndig.

I varje kommun finns det en överförmyndarnämnd som har uppsikt på de förmyndare som har hand om barns arv. Deras uppgift är då att se till så att inte något barn behandlas orättvist ekonomiskt eller rättsligt av sin förmyndare. Ett exempel för att förklara vad jag menar är om din fru skulle få för sig att ge bort arvet till någon annan under den tid då hon har hand om er sons arv. Detta är då någonting som överförmyndarnämnden ska motverka eftersom hon då missgynnar er son.

För att sammanfatta vad jag nu har skrivit

För att sammanfatta vad jag nu skrivit så kommer alltså din son att ärva dina föräldrar om du går bort före din mor. I det fall er son är minderårig kommer din fru dock få ha hand om arvet till dess att han är myndig.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Caroline ArvaeusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo