FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/04/2022

Kan jag straffas i Sverige om jag brukar narkotika i Nederländerna?

Hej, tänkte åka till Nederländerna och tänkte ifall dubbel straffbarhet för cannabis har ändrats något på senaste år? Har sett tidigare svar på denna frågan men lagar kan ju förändras så ville kolla igen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kravet på dubbel straffbarhet finns i 2 kap 5 § brottsbalken (BrB). Kravet innebär att i fall då t.ex. en svensk medborgare begår ett brott utomlands så krävs det att brottet är straffbart både i Sverige och i det land brottet har begåtts för att en svensk domstol ska kunna vara behörig att döma i det enskilda fallet. 

Bruk av narkotika i Nederländerna är inte straffbart i Sverige

Bruk av cannabis (narkotika) är straffbart i Sverige enligt 1 § första stycket punkt 6 narkotikastrafflagen (NSL). Har bruket skett utanför Sverige så finns det två steg som måste utvärderas innan man kan se om en svensk domstol är behörig att döma i frågan. Först måste det finnas ett samband mellan Sverige och brottet, eller ett samband mellan Sverige och personen som begått brottet. Utifrån ditt exempel så antar jag att du är svensk medborgare eller i alla fall har hemvist i Sverige. Om så är fallet har du anknytning till Sverige enligt 2 kap. 3 § andra punkten BrB. Då du har anknytning till Sverige så är första steget uppfyllt i frågan om en svensk domstol skulle vara behörig att döma i frågan. I steg två ser man till frågan om dubbel straffbarhet. Som jag nämnde ovan är bruk av cannabis straffbart i Sverige enligt 1 § första stycket punkt 6 NSL. För att en svensk domstol ska kunna vara behörig att döma en svensk medborgare för narkotikabrott som har begåtts utomlands så krävs det att gärningen (bruket av narkotikan) också är straffbar i det landet som bruket sker i. Det är här kravet på dubbel straffbarhet enligt 2 kap. 5 § BrB blir aktuellt. I Nederländerna är bruk av narkotika tillåtet vilket då innebär att kravet på dubbel straffbarhet inte uppfylls. Eftersom kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt så kan du inte dömas i Sverige för att du brukade narkotika i Nederländerna. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Theodora CaratasRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”