Om jag är permitterad och blir uppsagd vad gäller då för lön under uppsägningstiden?

FRÅGA
Om jag är permitterad och blir uppsagd vad gäller då för lön under uppsägningstiden?Är det ordinarie månadslön eller är det permitteringslönen som gäller under uppsägningstiden.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör lön under uppsägningstiden kikar vi närmare på vad anställningsskyddslagen (LAS) stadgar samt vad fackförbund och arbetsgivare kommit överens om till följd av den rådande pandemin. Även lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete kan uppmärksammas i sammanhanget, även om vi inte kommer att ha någon direkt anledning att gå in på den här.

Lön under permitteringen

Enligt lagen har du, när du är permitterad, rätt till samma lön som du haft om du hade fått behålla dina arbetsuppgifter, förutsatt att du inte har en säsongsanställning eller annan tjänst som av annan ledning inte är sammanhängande (21 § LAS).

Flera fackförbund har däremot i förhandlingar med arbetsgivare gått med på lönesänkningar vid korttidspermitteringar, varför jag antar att det är det som hänt även i ditt fall, varför du har en permitteringslön, i stället för att du fått bibehålla din ordinarie lön. Det kan även vara så att du frivilligt gått med på en sådan lösning.

Lön under uppsägningstiden

Enligt lagen har du, när du blir uppsagd, rätt att behålla den lön du haft om anställningen hade fortlöpt som vanligt, vilket i det här fallet rimligtvis innebär att du får behålla din permitteringslön, då det är den du hade haft (12 § LAS).

Jag säger "rimligtvis" eftersom denna fråga, vad jag vet, inte prövats under pandemin, men utifrån vad lagtexten säger, så ser jag detta som det mest rimliga utfallet. Däremot gjorde jag lite efterforskningar på ämnet hos olika fackförbund där det konstaterades att den anställde, oavsett om det fanns ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte, vid uppsägning under permittering skulle återgå till de ordinarie anställningsvillkoren avseende lön, vilket i sådana fall givetvis innebär att du får din ordinarie lön under uppsägningstiden.

Utgångspunkten under rådande pandemi tycks därför, åtminstone från arbetstagarorganisationernas sida, vara att ordinarie anställningsvillkor avseende lön ska gälla i en situation av uppsägning under tiden arbetstagaren är permitterad.

Mitt råd

För att vara säker på vad som gäller i just ditt fall kan du alltid vända dig till ditt fackförbund med frågor, förutsatt att du är med i ett sådant.

Om du inte är med i ett fackförbund kan du läsa eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen, alternativt vända dig till din arbetsgivare.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin dag!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1708)
2021-02-25 Vilka är konsekvenserna av en felaktig uppsägning?
2021-02-25 Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?
2021-02-24 Hur mycket i avgångsvederlag kan jag begära?
2021-02-24 Turordning vid arbetsbrist

Alla besvarade frågor (89547)