Om hot om polisanmälan via telefon kan utgöra ärekränkningsbrott

FRÅGA
Hej! Har en fråga angående ett påstående hot eller förtal. En vännina till mig kom på sin dotter med att ha rökt maruijana och var helt knäckt. Tillslut har det nu slutat med att hon valde att skicka bort dottern till släktingar för att komma från umgänget. Så en kväll då hon och en vännina var lite berusade fick hon för sig att ringa upp en av killarna i umgänget och hotade med att han skulle hålla sig borta från hennes dotter i framtiden annars skulle hon anmäla honom för droganvändning samt försäljning (att han rökt vet hon men sålt har hon egentligen bara hört snackas om. Nu har hand föräldrar hotat med att anmäla henne för förtal mm. Det kan dom väl inte göra eller? I den situation som råder. Mvh Annelie
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal
Då uppgiften inte lämnats i tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i brottsbalken (BrB) 5:1 (här). Den säger att "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal". Förvisso anklagar hon killarna som brottsliga, men förtalsbestämmelsen är med komplicerad än så. Uppgiften måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då din kompis skrivit om uppgiften i en tidning där hon använder killarnas namn på sätt som gör att de blir identifierbara för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal överhuvudtaget kan anses föreligga.

Min bedömning är därmed att föräldrarna inte skulle nå framgång med en anmälan. Nedan kommer en bedömning att göras om andra brottstyper kan aktualiseras.

Förolämpning
Bestämmelsen om förolämpning finns i BrB 5:3 (här) och säger att "den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom," döms för förolämpning. Förolämpning är en fridskränkning i form av angrepp på självkänslan, varför föräldrarna, enligt min bedömning, inte skulle nå framgång med en anmälan.

Olaga hot - BrB 4:5 (här) och olaga tvång - BrB 4:4 (här)
Varken olaga hot eller olaga tvång har begåtts då det för båda gärningarna krävs att gärningsmannen har hotat om att utföra en brottslig gärning - att polisanmäla är inte brottsligt.

Slutsats
Utifrån de angivna omständigheterna i frågan är min samlade bedömning att föräldrarna inte skulle nå framgång med en anmälan.

__________________________________________________________________________________________

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1115)
2021-01-25 Kan en förening dömas för förtal?
2021-01-25 Förolämpning?
2021-01-24 Min dotter anklagar mig för sexuella trakasserier och skriver detta på Facebook, vad ska jag göra?
2021-01-24 Begår man ett brott om man sprider falska rykten om att någon är otrogen?

Alla besvarade frågor (88449)