Om hemfridsbrott och förolämpning

FRÅGA
Hej! Jag har delad vårdnad med mina barns mamma, men jag lever i ett nytt förhållande med min nuvarande sambo. Min äldsta dotter hade varit på simskola med sin mamma och när den var slut så skulle de komma och lämna henne hos mig. Vi har sedan innan bestämt att jag kommer ut och möter henne så att hon inte kommer i närheten av våran lägenhet. Nu missade jag första samtalet från henne när de hade kommit hit, och helt plötsligt hör jag hur dörren slits upp. Min sambo flyger upp ur soffan och går mot ytterdörren för att där mötas av mitt ex, med min äldsta dotter. Min dotter säger att hon behöver kissa och går in på toan, medan min sambo säger till mitt ex att hon ska gå ut och att hon inte är välkommen i vår lägenhet. Svaret hon får är ett par grova förolämpningar och hon uppfattar det som ett hot och känner sig riktigt kränkt. Det jag undrar över nu är, kan man anmäla henne för hemfridsbrott?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ditt ex från början tycktes känna till att ni inte önskade henne hos er så kan det tala för att hon olovligen har trängt in i er bostadslägenhet när hon tog sig in i farstun, varav hon kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott enligt Brottsbalk (1962:700) 4:6 första stycket. Att hon samtidigt förolämpade din sambo kan också tala i riktning mot att hon kan anses ha kränkt hemfriden. Eftersom hon dock tycks ha tagit sig in i lägenhetens farstu för att du missade samtalet från henne och dottern var kissnödig så kan det möjligen tala för att besöket var så pass kort och endast hade till syfte att hjälpa er dotter till toaletten att hennes närvaro inte kan anses som en kränkning av hemfriden. Domen i rättsfallet RH 1983:150 kan möjligen tala för en sådan tolkning. Det ska dock noteras att hemfridsbrott kan föreligga med avseende på om ditt ex stannade kvar i lägenheten efter att din sambo uppmanade henne att lämna er bostad (Brottsbalk 4:6 första stycket).

Alternativt, eller utöver, hemfridsbrott så skulle ni möjligen kunna anmäla ditt ex för förolämpning i juridisk mening. Eftersom ditt ex riktade sig direkt till din sambo så kan hon dömas för förolämpning, under förutsättning att det rörde sig om ett tillmäle eller en beskyllning som kan kränka offrets självkänsla (Brottsbalk 5:3 första stycket). Vad som är kränkande förändras över tid, varav tillmälen som ”idiot” och ”djävla buse” troligen inte längre bestraffas som förolämpning. Ett antal rättsfall av nyare datum har dock utvisat att tillmälen som ”fitta”, ”flata” och ”jävla svartskalle” omfattas av förolämpningsbrottet. En kränkande beskyllning kan avse att gärningsmannen beskyller offret för att uppträda som en fascist, rasist eller nazist.

Eftersom du nämner att din sambo uppfattade förolämpningarna som hot så kan även olaga hot vara aktuellt. Omständigheterna i din berättelse är alltför knappa för att jag ska kunna göra en bedömning i det avseendet, men för att det ska röra sig om olaga hot så krävs att bland annat att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för sin egen säkerhet till person eller egendom (Brottsbalk 4:5 första stycket). Om hotet exempelvis avser misshandel av ringa grad så kan det inte anses vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan, varvid olaga hot inte anses föreligga.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll