Om förtal och förolämpning

FRÅGA
Hej,Jag har precis genomgått en väldigt trist och sorglig skilsmässa. Min exfrus vän verkar ha väldigt svårt att förstå när gränsen går, och jag vill därför fråga er om det är berättigat av henne att skriva saker som att jag är en vidrig människa, en idiot, en fitta? Är det okej av henne att "önska att jag dog innan jag hinner förpesta någon annans liv"? Jag har också blivit anklagad av min exfru för att vara en psykiskt sjuk människa, labil och allmänt störd i huvudet. Jag arbetar heltid - och på mitt jobb så har jag ingen psykisk sjukdom. Alla dessa händelser och saker jag har blivit kallade är så kränkande. Är detta straffbart eller måste jag helt enkelt få känna lidande av dessa påhopp och inte göra något av det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Det som din exfru och din exfrus vän skriver om dig och anklagar dig för är inte något du ska behöva stå ut med. Påhoppen kan vara straffbara som förtal eller förolämpning, det beror på vem din exfru och hennes vän vänder sig till och om de har uppsåt att begå brott.

När man blivit utsatt för brott ska man anmäla detta till Polisen. Detta kan du göra genom att ringa telefonnummer 114 14 eller gå till din närmaste polisstation. Du kan läsa mer om att anmäla brott på https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/.

Det kan vara svårt att få åklagare att driva fall om förtal eller förolämpning eftersom dessa brott som huvudregel är målsägandebrott, vilket innebär att det är du själv som för talan i domstol. För att nå framgång i domstolen krävs att det går att bevisa att brotten har förekommit, så se till att spara det din exfrus vän har skrivit och försök att dokumentera det din exfru anklagat dig för på något sätt. Det är till exempel lagligt att spela in samtal utan att den man pratar med vet om det, så länge man själv är med i samtalet. Blir du anklagad igen kan du alltså spela in vad som sägs. Bedömer domstolen att brott föreligger kan det även finnas möjlighet att få visst skadestånd, om man har yrkat på detta i samband med att åtal väcktes.

Utredning

Ärekränkningsbrott regleras i kapitel 5 i Brottsbalken (BrB).

För brott krävs uppsåt

För att din exfru eller din exfrus vän ska kunna dömas för brott krävs att de begått brott med uppsåt, dvs. med insikt om vad de gör och vad detta får för konsekvenser, se BrB 1:2. Jag kan inte se in i deras huvuden, men såvitt jag vet skriver eller säger man inte sådana saker som de skriver och säger om dig utan att vilja såra personen det handlar om.

Din exfrus väns beteende

Det framgår inte av din fråga till vem din exfrus vän vänder sig till när hon skriver att du är en vidrig människa osv.

Om hon riktar det hon skriver till andra än dig själv verkar det som att hon gör sig skyldig till brottet förtal. Förtal innebär att någon lämnar uppgift som typiskt sätt utsätter den utpekade för andras missaktning (dvs. andras förakt), se BrB 5:1. De uttalanden som du nämner, att skriva att någon är en vidrig människa, en idiot, en fitta bedömer jag vara uttalanden som typiskt sätt utsätter den utpekade för andras missaktning. För förtal kan din exfrus vän dömas till böter som straff.

Om din exfrus vän riktar det hon skrivit till dig själv verkar det som att hon gör sig skyldig till brottet förolämpning. Förolämpning innebär att någon smädar någon annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende, se BrB 5:3. Att skriva att någon är en vidrig människa, en idiot, en fitta eller att hon önskar att du dör innan du hinner förpesta någon annans liv, bedömer jag vara kränkande, en sorts beskyllning och i vart fall skymfligt beteende gentemot dig, eftersom det helt enkelt är kränkande saker att säga till någon annan person. För detta kan din exfrus vän dömas till böter som straff.

Din exfrus beteende

Det framgår inte heller av din fråga vem din exfru vänder sig till när hon anklagar dig för att vara psykiskt sjuk osv. I princip gör jag dock samma bedömning kring vad din exfru anklagar dig för, som jag enligt ovan gör kring din exfrus vän. Att kallas en psykiskt störd människa, labil och allmänt störd i huvudet, kan vara uttalanden som typiskt sätt utsätter den utpekade för andra människors missaktning och kan därför klassas som förtal, om uttalandena riktar sig till andra människor än dig själv. Riktar sig det hon säger till dig själv kan uttalandena bedömas som kränkande och skymfligt beteende gentemot dig, och därför klassas som förolämpning. Båda dessa brott har som sagt böter som straff.

Ärekränkningsbrott är i huvudregel målsägandebrott

Brotten förtal och förolämpning är speciella, eftersom de i huvudregel är så kallade målsägandebrott. Detta innebär att det inte är en åklagare som ska väcka talan och driva målet i domstol. Detta gör istället målsäganden, alltså den som utsatts för brottet, du själv, se BrB 5:5. För att åklagare ska driva åtalet krävs att det är påkallat ur allmän synpunkt att beivra brottet, exempelvis om brottet är särskilt grovt, se BrB 5:5.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1037)
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?
2020-10-18 Insulting behaviour
2020-10-12 Förtal - vad är det och vad kan jag göra åt det?
2020-10-12 Förtala att anklaga någon för hot?

Alla besvarade frågor (85162)