Om företaget flyttar tjänsterna utomlands, ska då de anställda erbjudas att flytta med?

FRÅGA
Ett företag utan kollektivavtal som har kontor även utomlands vill säga upp ett antal personer pga arbetsbrist i Sverige. Om företaget flyttar tjänsterna utomlands, ska då de anställda erbjudas att flytta med. Om man bara avser att stänga en viss del av kontoret i Sverige gäller då LAS trots att man inte har kollektivavtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller inom Sverige. Då inget kollektivavtal finns gäller LAS i sin helhet för de svenska arbetsförhållandena. Att en viss del av kontoret i Sverige stängs har ingen betydelse för LAS tillämplighet.

Uppsägning på grund av arbetsbrist i Sverige – saklig grund?
Inom den svenska arbetsrätten råder arbetsledningsrätten (även kallad arbetsgivarprerogativet), som innebär att det är arbetsgivaren som leder verksamheten och fördelar arbetet. Företag har som arbetsgivare rätt att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist utgör således saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. Man brukar säga att arbetsbrist föreligger varje gång en arbetstagare sägs upp av ett ekonomiskt eller organisatoriskt skäl. Arbetsdomstolen godtar normalt uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist. Med hänsyn till arbetsledningsrätten prövas därför så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar vid påstående om arbetsbrist. Det görs heller ingen avvägning mellan arbetsgivarens nytta, exempelvis ekonomiska nytta med att flytta tjänster utomlands, respektive de uppsagda arbetstagarnas skada. Arbetsgivarens bestämmanderätt i frågor om omstrukturering av företaget är i princip total.

Om företaget flyttar tjänsterna utomlands, ska då de anställda erbjudas att flytta med?
LAS gäller som nämnts inom Sverige. Enligt 7 § 2 stycket LAS är en uppsägning inte sakligt grundad om omplacering kan ske. Eftersom tjänsterna flyttar utomlands är emellertid inte LAS tillämplig och företaget har ingen skyldighet att erbjuda de anställda i Sverige att flytta med. Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är begränsad till att i första hand erbjuda arbete inom arbetsplatsen eller företagsenheten. För arbetsförhållanden inom Sverige är arbetsgivarens omplaceringsskyldighet begränsad till det egna företaget och omfattar inte andra företag ens om de tillhör samma koncern.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82779)