Om fordon använts vid trafikbrott så föreligger (i princip) ett förbud mot förverkande, förutsatt att fordonet varit belastat med återtagandeförbehåll

2019-03-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej Har en fråga:Min kamrat har kört utan körkort vid några tillfällen.Kan polisen beslagta/förverka hans fordon Fordonet är på avbetalning med återtaganderätt.
SVAR

Hej! Jag ber om ursäkt att du fick vänta 29 dagar med att få din fråga besvarad.

Jag utgår ifrån att din kamrat inte har något körkort över huvud taget, det vill säga att han eller hon inte bara har glömt körkortet hemma. (Om kamraten bara glömt körkortet så riskerar han eller hon endast penningböter, se 3:15 och 9:2 Körkortslagen).

Jag har gjort en översiktlig undersökning av lagar och rättsfall och kommit fram till att svaret på din fråga bör (i princip) bli nej.

Anledningen är följande. Polisen får beslagta (förverka) fordon som har använts för att begå trafikbrott. Förverkandet ska ha varit nödvändigt för att förebygga fortsatt brottslighet. Vidare är omständigheten att din kamrat begått olovlig körning innan, något som ligger han eller hon i fatet. Det vill säga en omständighet som talar för att fordonet faktiskt kunnat beslagtas. Detta framgår av 7 § Lag om straff för vissa trafikbrott. Så långt är allt "grönt" (beroende på vilken sida man står). Men detta förutsätter att din kamrat, vid tiden för brottet, ägde fordonet helt eller delvis (36 kap. 5 § Brottsbalken). (Alternativt om eventuellt medverkande personer för brottet ägde fordonet). I din fråga framgår dock att fordonet är på avbetalning, tillsammans med ett återtagandeförbehåll. Vilket innebär att din kamrat (i princip) inte äger fordonet, och därmed ska inte fordonet kunna förverkas. Jag vill dock flagga för en risk. Jag anser att det finns utrymme för åklagaren att föra en förverkandetalan mot din kamrat med tanke på att det är en avbetalningsplan. Eftersom din kamrat borde rimligtvis ha betalat av en del av summan. Det innebär ju att din kamrat faktiskt äger fordonet delvis. Jag är dock osäker huruvida det har hanterats i domstolarna eftersom jag har inte hittat några rättsfall som förtydligar det. (Endast NJA 2002 s. 310 där Högsta domstolen funnit att en bil som använts av en annan än ägaren vid brottet inte kunnat förverkas när talan om förverkande enbart förts mot den tilltalade för brottet. Det vill säga, åklagaren "missade" att föra en förverkandetalan mot den tilltalade).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (855)
2020-02-24 Är det rattfylleri att endast starta en bil alkoholpåverkad?
2020-02-23 Vad händer om jag kör motorcykel utan behörighet?
2020-02-21 Hastighetsöverträdelse under prövotiden
2020-02-18 Kan bilägaren bli skyldig för trafikbrott som en annan person begår?

Alla besvarade frågor (77539)