Om entreprenören vill skjuta på planerat arbete, vilket beställaren inte är okej med

FRÅGA
Hej!Jag vill dränera mitt hus och vi har avtal hos entreprenörer att han skulle börja sista maj med att gräva runt huset, sen han ändra sig till 2 veckor. Nu har jag sagt nej tack. Men han sa mig att jag ska betala för avtalsbrott. Har han möjlighet att straffa mig? Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du är konsument i detta avtalsförhållande och då gäller konsumenttjänstlagen. Enligt 42 § konsumenttjänstlagen har du som konsument rätt att avbeställa tjänsten som du beställt. Dock kan du behöva betala för det arbete som redan har utförts av entreprenören (i lagtext kallad för näringsidkare, men det är detsamma) t.ex. för nödvändiga förberedelsearbeten, eller om entreprenören har tackat nej till andra uppdrag för att ni redan ingått ert avtal, kan du behöva betala för den förlusten som entreprenören gör pga. att du vill avbeställa ditt uppdrag.

Vad gäller storleken på hur mycket du i så fall är skyldig att ersätta entreprenören står det i 42 § första stycket konsumenttjänstlagen att "ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts". Samt i 42 § tredje stycket konsumenttjänstlagen att den ersättning som entreprenören har rätt till, för att ha tackat nej till andra uppdrag pga. ert avtal, inte får överstiga den förlust som entreprenören har rätt till enligt 42 § första stycket konsumenttjänstlagen.
Skillnaden mellan paragrafens första och andra stycke är alltså att den delar upp ersättningen i 1) för det arbete som redan kan ha utförts och 2) den förlusten av vinst för entreprenören av att ha avböjt andra uppdrag.

Jag tolkar det dock även som att det här är ett dröjsmål som beror på din entreprenör och du vill inte vänta så pass länge innan arbetet börjar. Det finns några paragrafer som är tillgängliga om det är ett dröjsmål enbart på entreprenörens sida, och du inte har medverkat till dröjsmålet, enligt 24–30 § § konsumenttjänstlagen. Enligt 25 § konsumenttjänstlagen får du välja mellan att kräva att entreprenören utför arbetet enligt 28 § konsumenttjänstlagen eller häva ert avtal enligt 29 § konsumenttjänstlagen.

Observera dock att enligt 28 § konsumenttjänstlagenkan du inte kräva att entreprenören utför tjänsten om det finns ett hinder på din sida eller om du väntar för länge med att kräva att entreprenören utför tjänsten.

I 29 § konsumenttjänstlagenuppställs det dock ganska höga krav på innebörden av dröjsmålet för dig som konsument, för att du ska ha rätt att häva ert avtal. Paragrafen tar upp att det dröjsmål som entreprenören orsakar ska vara av "väsentlig betydelse" för dig. Vad som är väsentlig betydelse framgår inte av paragrafen. Det tas dock upp i förarbeten till denna paragraf (prop 1984/85:110 s. 262–264), där det står "skall bedömningen av om dröjsmålet är väsentligt göras ur konsumentens synvinkel. Det skall alltså beaktas vilka olägenheter m. m. som dröjsmålet har medfört för den enskilde konsumenten med hänsyn till dennes förhållanden". Vidare står det "i händelse av tvist mellan parterna torde emellertid bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet få anses ligga på konsumenten. Detta torde innebära att denne åtminstone vid ett kortvarigt dröjsmål måste visa på någon särskild omständighet som gör att dröjsmålet trots sin kortvarighet var av väsentlig betydelse för honom". Detta betyder att vid kortvarigt dröjsmål behöver även det korta dröjsmålet innebära väldigt mycket bekymmer för dig, t.ex. att du behöver akut dränera om huset och det kan inte vänta några dagar till för att hela källaren kommer vara vattenfylld tills om två veckor. Det ligger dock på dig som konsument att bevisa att arbetet absolut inte kan vänta i två veckor.
Om den här dräneringen däremot objektivt sett kan vänta i två veckor så finns det inte grund för dig att kunna häva det här avtalet, för att det här dröjsmålet inte är av "väsentlig betydelse", i en juridisk tolkning.

Innebörden av hävning är att du inte blir skyldig att betala några pengar till entreprenören och denne är inte skyldig att slutföra arbetet för dig (23 § konsumenttjänstlagen), till skillnad från avbeställning där du ändå kan behöva betala en summa pengar till entreprenören. Det är dock högre ställda krav på att du ska kunna häva ett avtal, medan du inte ens behöver ange en anledning för entreprenören för att avbeställa arbetet.

Utan att veta några närmare omständigheter tror jag ändå att en avbeställning av tjänsten är din bästa chans. Ett tips är dock att inte ta ett förhastat beslut. Det kan ta mer än två veckor att hitta en ny entreprenör som kan göra jobbet, och speciellt nu när det vankas semestertider kan en ny entreprenör istället föreslå ett datum efter semestern i augusti eller september. Det kan därför vara värt att fundera en extra gång om det är värt att avbeställa arbetet pga. förseningen på två veckor, eller om du skulle vara beredd att genomföra hela projektet efter semestertiderna istället.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (325)
2019-11-26 Kan en privatperson som avanmält sig från en kurs, men skrivit till fel adress, slippa betala kursavgiften?
2019-11-16 Tjänst allvarligt felaktig - vad gör man?
2019-11-04 Skadestånd vid skadade kläder i kemtvätt
2019-10-31 Byggfirma fakturera för arbete som det inte ens har utfört?

Alla besvarade frågor (75315)