Om en underårig handlar utanför fullmaktens befogenhet, vad händer då?

2018-10-10 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Om en underårig handlar utanför fullmaktens befogenhet, vad händer då? Huvudmannen blir ju bindande till avtalet om tredje man var i god tro men kan sedan huvudmannen rikta krav mot fullmäktige, underårigen? Eller hur kan man annars lösa så avtalet inte blir giltigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fullmakt hittar du i 2:a kapitlet i Avtalslagen, hädanefter förkortad till AvtL. I din fråga framgår det inte om det handlar om en skriftlig eller muntlig fullmakt. Om det handlar om en muntlig fullmakt så innebär det att befogenheten och behörigheten sammanfaller. Att fullmaktstagaren handlar utanför befogenheten innebär därför att huvudmannen inte blir bunden till avtalet, även om tredje man skulle vara i god tro (2 kap 18 § AvtL). Jag ska nedan visa vad som gäller vid en skriftlig fullmakt.

Vad händer vid ett befogenhetsöverskridande?

När det gäller fullmakter är det viktigt att definiera och hålla isär begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet beskrivs som de yttre ramarna, och befogenheter är de inre ramarna. Behörigheten är synlig för tredje man, exempelvis om X ger en fullmakt till Y där det anges att Y ska sälja X:s bil till Z. X kan dock ge särskilda instruktioner till Y och säga att Y inte får sälja bilen för mindre än 40 000 kr, detta är då Y:s befogenhet. Ett befogenhetsöverskridande som du frågar efter kommer att binda huvudmannen under förutsättning att tredje man är i god tro (2 kap 11 § AvtL).

Huvudmannen är bunden till avtalet om tredje man var i god tro gällande att fullmaktstagaren agerade utanför befogenheten.

Vad kan huvudmannen göra istället?

Huvudmannen får i sådant fall rikta skadeståndsanspråk mot fullmäktigen (jämför 18 kap 3-4 §§ HB). Här krävs emellertid att fullmaktstagaren handlat försumligt. Det finns inga hinder mot att skadeståndsanspråk riktas mot en omyndig, men ett skadeståndsansvar mot en omyndig jämkas ofta på grund av ålder och mognad.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny, eller om du har fler funderingar kring skadeståndsansvaret!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (246)
2018-11-15 Avtal slutet under påverkan av psykisk störning
2018-11-14 Olagliga och omoraliska avtal
2018-10-21 Ångrat försäljning av hund
2018-10-15 Kan en rättslig handling, som är undertecknad av en dement och blind person, bli ogiltigförklarad?

Alla besvarade frågor (61958)