Om en svensk person begår ett brott utomlands

2019-06-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Om en svensk person A begår brott mot en annan svensk person B utomlands. Kan person A bli polisanmäld i Sverige för detta brott?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör när svensk lag kan bli tillämplig på brott som har begåtts utomlands finns i brottsbalken (BrB) 2 kap. Utgångspunkten är att BrB gäller extraterritoriellt vilket innebär att alla brott som kan begås i Sverige kan begås utomlands. Det finns vissa undantag från denna utgångspunkt som innebär att svensk lag inte kan bli tillämplig och personen kan då inte straffas i Sverige.

I din fråga rör det sig om ett personbrott, dvs. det är en person som begår ett brott mot en annan person. Personbrott är typexempel på brott som kan begås utomlands enligt svensk rätt. Du nämner även att det rör en svensk gärningsman vilket innebär att personen kan dömas enligt svensk lag och vid svensk domstol för brott som har begåtts utomlands eftersom personen har anknytning till Sverige (2 kap. 2 § BrB).

En förutsättning för att kunna döma personen som begått brottet utomlands i Sverige är också att den påstådda gärningen är straffbar både i Sverige och i landet där gärningen begås vilket brukar benämnas som kravet på dubbel straffbarhet (2 kap. 2 § BrB). De flesta personbrott finns reglerade i andra länder, men om det hade rört exempelvis narkotikabrott som begåtts i ett land där narkotika är lagligt så hade en person inte kunnat straffas i Sverige för att ha använd narkotika i landet. När det gäller påföljd kan en svensk domstol inte döma ut en strängare påföljd än det strängaste straff som brottet enligt gärningsortens lag hade kunnat ge.

Det finns även ett undantag till regeln om dubbel straffbarhet och bestämmelsen om påföljd när det gäller vissa sexualbrott mot personer under 18 år. Om ett sådant brott inte skulle vara straffbart på gärningsorten, eller bara straffas med böter, skulle det inte innebära något hinder för en svensk domstol att döma till ett svårare straff (t.ex. fängelse).

Sammanfattningsvis beror svaret på din fråga på vad det är för brott, men utgångspunkten är att A om denne är svensk/bor i Sverige kan bli polisanmäld och straffad i Sverige om det rör ett brott som är ett brott både enligt svensk rätt och enligt gärningsortens rätt. Om B är svensk eller inte har därför ingen större betydelse för frågan om A kan bli anmäld och straffad i Sverige.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Stort tack för snabbt och väldigt utförligt svar på min fråga! /Kim
2019-06-24 01:46
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2216)
2019-10-19 Brottsligt att propagera för att något ska avkriminaliseras?
2019-10-17 Vad kan jag göra om jag vill att en person slutar kontakta mig?
2019-10-15 Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?
2019-10-12 Hur ska man agera när grannar bråkar?

Alla besvarade frågor (73783)