Vad kan man göra om en person vägrar ta emot hemtjänst?

2020-01-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, om en kvinna ansökt och beviljats hemtjänst enligt 4:1 SoL men sedan inte vill ta emot hemtjänsten vad kan socialnämnden göra då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i socialtjänstlagen (SoL)

Har man beviljats hemtjänst enligt 4 kap. 1 § fjärde stycket (SoL) innebär det att socialnämden i den kommun hen bor på har ansett att personen är i behov av service och omsorg. Bedömningen om rätt till hemtjänst sker i övrigt i det enskilda fallet.

Du nämner i frågan att hen har blivit beviljad hemtjänst och beslut finns. Beslut tas av biståndshandläggare som är också är den person den som blivit beviljad hemtjänst eller anhöriga kan vända sig till. Biståndshandläggare arbetar på uppdrag av kommunen och är således de som fattar beslut om bl.a. hemtjänst och i vilken omfattning man ska ha det (11 kap. 1 § SoL)

Huvudfokus hos äldre människor ligger i rätten till att få leva ett värdigt liv oavsett ålder - i den utsträckning det är möjligt för personen att vara delaktig i beslut som berör dem (5 kap. 4 § SoL). När en person har beviljats hemtjänst har hen rätt att vara delaktig för hur hemtjänsten ska utformas och genomföras (5 kap. 5 § fjärde stycket SoL).

Min rekommendation är att om hen vägrar hemtjänst efter att beslut om det fattats (utan att veta hela bakgrunden eller i vilken egenskap du skriver - om du är nära anhörig till personen exempelvis) att hen eller anhöriga till denne tar kontakt med socialnämnden i den kommun hen bor i och försöker få till ett möte med biståndshandläggaren för hur man bäst kan lösa situationen. Det är svårt att veta - utan all bakgrundsinformation, hur socialnämden kan komma att fatta beslut om.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1170)
2020-09-25 Hur länge får man ha försörjningsstöd?
2020-09-24 När kan man bli beviljad avlösarservice enligt LSS
2020-09-24 Krävs det tillstånd för att starta ett mikrobryggeri?
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?

Alla besvarade frågor (84340)