Om en person är 19 år när brottet inträffar men är 23 - 24 år när brottet utreds. Vilken ålder går man efter när straffet ska bestämmas?

2020-01-26 i Påföljder
FRÅGA
Om en person är 19 år när brottet inträffar men är 23 - 24 år när brottet utreds. Vilken ålder går man efter när straffet ska bestämmas?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott och straff hittas i brottsbalken.

Svaret på din fråga är att man går efter personens ålder när brottet inträffar. Har en person begått brottet när han/hon är 19 så är det den åldern man går efter. Det framgår i 29 kap 7 § brottsbalken att om någon begått brott innan han eller hon fyllt 21 år, ska hans eller hennes ungdom beaktas särskild vid straffmätningen. Det har att göra med unga typiskt sett inte kan anses ha nått sådan mognad och ansvarsförmåga att de bör behandlas som vuxna. Har en person då begått ett brott vid 19 års ålder så beaktar man att han/hon inte var lika mogen som en vuxen person när brottet begicks.

Det som är skillnaden om personen är 23-24 år när brottet utreds är att om personen blir dömd kan han/hon inte dömas till en påföljd som är till för ungdomar (exempelvis ungdomstjänst).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1349)
2020-10-27 När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?
2020-10-26 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?
2020-10-25 Vad krävs för att fotboja?
2020-10-25 straffpåföljd vid olaga hot och försök till misshandel när gärningspersonen är 16 år

Alla besvarade frågor (85418)