Om en person adopterar sin styvdotter förblir mamman fortfarande förälder?

2019-05-25 i Adoption
FRÅGA
Hej !Har en vän som vill adoptera sin styvdotter. Hennes biologiska pappa är avliden men hennes biologiska mamma lever. Om nu min vän adopterar henne, vilket båda vill så även hennes mamma, blir då inte hennes mamma fortsättningsvis kvar som hennes mamma ? vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption hittar du främst i föräldrabalken.

Det framgår av föräldrabalken att en make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (4 kap. 6 § föräldrabalken). Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn, ska den som har adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn. Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder (4 kap. 21 § föräldrabalken).

Om din vän adopterar sin styvdotter förblir hennes biologiska mamma fortsättningsvis kvar som hennes förälder. Går adoptionen igenom får styvdottern istället ytterligare en förälder i form av din vän som då blir adoptivförälder. Styvdottern blir då deras gemensamma barn.

Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar!

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (521)
2020-05-29 Adoptera partners barn
2020-05-28 Krav för vuxenadoption
2020-05-28 Adoption av utländsk vuxen
2020-05-28 Kan man begära ut andras adoptionshandlingar?

Alla besvarade frågor (80643)