Om en ogift man dör och han har två söner som har ett barn var, hur ser då arvsordningen ut om en av dessa söner är död när den ogifte mannen avlider?

2018-10-04 i Arvsordning
FRÅGA
En ogift man med två söner. En son har ett biologiskt barn, en son ett adopterat barn. Om en son är död, och en i livet, när mannen dör, hur ser arvsordningen ut ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arv och regleras främst i ärvdabalken (ÄB), men även i föräldrabalken (FB). Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur arvsordningen skulle se ut om en av den ogifta mannens söner skulle avlida.

Utgångspunkten är att sönerna delar lika på arvet efter den ogifte mannen, dvs de får 50 % var av arvet (ÄB 2 kap. 1 §). Om en av sönerna är död och den andre är i livet när den ogifte mannen avlider, så träder den döde sonens barn in i dennes ställe som arvinge. Den döde sonens arvsrätt går alltså vidare till dennes barn. Det spelar ingen roll för arvsrätten om barnet är biologiskt eller adopterat, arvsrätten är samma för båda (FB 4 kap. 21 §).

Så för att sammanfatta, så skulle sonen som är vid liv vid den ogifte mannens bortgång ärva 50 %, och den döde sonens barn skulle ärva resterande 50% av arvet. Anledningen till detta är som jag nämnde förut att arvsrätten går vidare från sonen till dennes barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1117)
2019-03-19 Kan barn ärva innan en efterlevande make?
2019-03-16 Barnbarns rätt till arv
2019-03-15 Arv till helsyskon resp. halvsyskon
2019-03-11 Hur blir fördelning av arv om bröstarvinge och föräldrar saknas?

Alla besvarade frågor (66900)