Om en granne riktar övervakningskamera mot ens egna bostad

2019-08-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Har en granne med övervakningskamera riktat mot vårat hus. Han påstår att han filmat när jag tavot upp thuja plantor som sitter mellan oss och en massa andra saker. Han skriver att han har en liten kamera i köksfönstret och att han ska lägga ut videoklipp på mig på internet. Skräp har slängts på vår gård från han och ja jag har skickat tillbaka det till dom. Men då påstår han att det bara är jag. Jag orkar inte ha det så här och vill inte bli filmad på min gård. Har han rätt att göra så?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft fick vi en ny kamerabevakningslag där viss typ av kamerabevakning utförd av privatpersoner blev undantagen från tillståndskrav. Undantaget gäller dock om kameran inte bevakar platser som allmänheten har tillträde till, och att syftet med bevakningen är av rent privat natur eller att det finns samband med ens egna hushåll. T.ex. bevakning av insidan av ens egna bostadshus, eller av eget garage eller förråd kan anses falla in under undantaget. Du kan även hitta en sammanfattande definition av vad som är en plats som allmänheten har tillträde till, som min kollega skrev på denna länk. Vid bedömningen om bevakningen ska falla in under undantaget är det platsen som är under bevakningen och själva avsikten med bevakningen avgörande.

Till min kännedom har likande fall som ditt ännu inte prövats i domstol sedan GDPR och nya kamerabevakningslagen trätt i kraft. Min egna bedömning är dock att det är svårt för din granne att motivera att en bevakning av privata byggnader eller bostäder, som inte är hans egna, är behövlig eller motiverar det intrång som bevakningen orsakar i din personliga integritet som undantaget tar sikte på. Din grannes bevakning av er bostad bör idag anses som olaglig. Du kan uppmana grannen att upphöra med bevakningen. Om det skulle visa sig fruktlöst kan du anmäla din grannes bevakning till Datainspektionen här. Datainspektionen har även möjlighet att påföra din granne en administrativ sanktionsavgift för det brott mot GDPR som han har begått, det gäller nämligen även för privatpersoner. Du kan även polisanmäla grannen för att han utför kränkande fotografering i och med att om han har smygfotograferat (i vart fall utan ditt samtycket) dig inomhus i din bostad, enligt 4 kap. 6 a § brottsbalken.

Att din granne hotar med att sprida det han har filmat på dig på internet är varken godkänt av GDPR eller kamerabevakningslagen och han bör avstå från det.

Beträffande skräpet finns det en regel i miljöbalken om att man inte får skräpa ner utomhuspå en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till, enligt 15 kap. 26 § miljöbalken. Om man ser in från gatan till den plats på din tomt där granne har skräpat ner så har han gjort sig skyldig till nedskräpning som är straffbelagt med böter eller fängelse, enligt 29 kap. 7 § miljöbalken. Du kan då polisanmäla grannen även för skräpet.

Skräp brukar även räknas till egendom är inte har ägare, vilket i praktiken innebär att du har rätt att slänga skräpet. Men om du är osäker på om det är skräp eller ej, alltså om man kan anse att det finns en ägare till sakerna, så kan du lägga tillbaka sakerna på grannens tomt.

Det kan även tilläggas att det kan vara en god idé att först föra en diskussion med grannen och upplysa om dennes skyldigheter innan man vänder sig till polisen för grannsämjans skull.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1137)
2020-07-06 Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage

Alla besvarade frågor (81799)