Om drograttfylleri, och hur jag får reda på om min förundersökning lagts ned

2018-02-13 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag blev stoppad av polisen och misstänkt för körning under narkotikapåverkan. De tog blodprov och jag har inget i mitt blod som jag inte har recept på från läkare. Sen dess har jag inte hört något alls. Jag får heller inte tag på personen som leder förundersökningen. Hur vet jag om mitt fall lagts ned?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Drograttfylleri

Brottet drograttfylleri behandlas i trafikbrottslagen (TBL) 4 § 2 st. Här förstås att drograttfylleri föreligger om en person kör ett fordon och det under eller direkt efter färden går att spåra narkotikaklassade ämnen i dennes blod. Någon nedre gräns för detta finns inte, vilket innebär att så fort man hittar minsta lilla ämne i blodet är brottet begånget. Detta gäller dock inte om personen intagit narkotikan "i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination".


Det finns dock i bestämmelsens nästföljande stycke ett stadgande som innebär att man kan dömas för rattfylleri eller drograttfylleri även om man i blodet har mindre än 0,2 promille alkohol (vilket är gränsen för "vanligt" rattfylleri) eller narkotika intaget enligt läkares ordination. Denna bestämmelse är aktuell när föraren inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt.

I denna bestämmelse finns alltså ett ansvar som lagts på den enskilde personen att inte inta det narkotikaklassade ämnet i en sådan mängd att denne inte kan framföra ett fordon. Syftet bakom konstruktionen är att missbruk av läkares ordinerade läkemedel inte ska förekomma.


Huvudregeln, om det i ditt blod enbart fanns ämnen som din läkare ordinerat, är alltså att du inte ska anses ha begått brottet. Om du däremot, till följd av att du intagit det narkotikaklassade ämnet, inte kunde framföra fordonet på ett betryggande sätt kan du dock åtalas för brottet ändå.Hur får du reda på om förundersökningen lagts ned eller pågår?

Den misstänktes rätt till insyn i undersökningen startar när den misstänkte delges skälig misstanke om brott. Efter denna tidpunkt har den misstänkte rätt att "fortlöpande, i den mån det kan ske utan men för utredningen, ta del av det som har förekommit vid förundersökningen". Den misstänkte har också rätt att begära att utredningen kompletteras med önskvärda uppgifter. Detta följer av rättegångsbalken 23 kap. 18-18 a §.


Om en förundersökning däremot läggs ned så har den misstänkte inte någon rätt enligt ovan nämnda bestämmelse att ta del av förundersökningen (såvida denne inte har "beaktansvärda motiv", se rättsfallet RÅ 1995 ref 28 för vägledning i denna bedömning). Detta eftersom denne då inte är skäligen misstänkt för brottet.


Beslut om nedläggning av en förundersökning är ett myndighetsbeslut och om detta beslut tagits så skall det också nå dig. Vanligtvis görs detta genom att polismyndigheten skickar ett brev till dig om att den nedlagts. Precis som när du delges misstanke för brott dvs. Det finns givetvis en möjlighet för dig att ringa in till polismyndigheten och helt enkelt höra dig för, men tänk på att du inte har rätt till insyn i förundersökningens material om du inte delges skälig misstanke om brott.

Min rekommendation är att du väntar på beslutet från polismyndigheten.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (579)
2018-07-16 Kommer jag att hamna i fängelse för rattfylleri?
2018-07-16 Vad krävs för att bli dömd för vårdslöshet i trafiken?
2018-07-15 Vad kan jag göra om jag vet att en person kör olovligen?
2018-07-12 Köra bil utan körkort är brottsligt

Alla besvarade frågor (56680)