Om det är straffbart att sälja en bil till någon som inte har körkort

2015-12-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Är det straffbart att sälja en bil till en utan körkort
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med ska det klargöras att en person som är myndig, allså över 18 år, kan köpa och äga en bil, oavsett om den har körkort eller inte. Processen går till så att den som köper bilen ska skrivas in som ägare av den i vägtrafikregistret hos transportstyrelsen. Att personen inte har ett körkort ska inte vara någon omständighet som hindrar köparen från att skrivas in som ägare till den köpta bilen. Allt detta finner du i lagen om vägregister: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010558.htm
Det är alltså inte straffbart att sälja en bil till en person utan körkort.

Det framkommer inte i din fråga om köparen i det här fallet är myndig eller inte men däremot kan det vara nyttigt att känna till rättsläget kring det. En person som är underårig saknar rättshandlingsförmåga. Det betyder att denne inte kan ingå i bindande köpeavtal utan vårdnadshavarnas godkännande. Har ett avtal ingåtts med underårig så är det inte bindande. En omyndig kan dessutom inte stå som registrerad ägare till ett fordon. Det kan endast göras om vårdnadshavarna registreras tillsammans med den underårige fram tills den blivit myndig aller skaffar förarbevis/ förarbevis till bilen.

Skälet till begränsningen för underåriga att äga en bil har återigen med rättshandlingsförmågan att göra. En fordonsägare har en skyldighet att betala alla skatter (vilket ligger i statens intresse) samt avgifter som tillkommer i och med registreringen. Denna skyldighet kan inte påföras en icke myndig person om vårdnadshavare inte kan eller vill betala.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare information kan du gå in på transportstyrelsens hemsida för mer information.

Hälsning,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll