Om bodelning behövs då makarna är överens

2016-12-14 i Bodelning
FRÅGA
Min fru och jag har skilt oss. Min fråga gäller hyreslägenheten. Båda står på kontraktet. Vi är överens om allt, och jag skall då bo kvar i lägenheten. Behövs det göras en bodelning? Det är mina enkla fråga. Ler
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom i regel fördelas mellan dem genom bodelning. En bodelning behövs dock inte om makarna bara har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Detta framkommer av äktenskapsbalken 9:1 (här). En uppräkning på vad som utgör enskild egendom hittar du i äktenskapsbalken 7:2 (här). Om så är inte är fallet behövs en bodelning även om ni är överens om vem som ska få rätt till vilken egendom. Det krävs därmed att ni upprättar ett bodelningsavtal i vilket ni anger i hur ert giftorättsgods ska fördelas mellan er. Ett sådant kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst på denna länk. Då ni är överens blir avtalet av relativt enkel beskaffenhet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2671)
2020-11-24 Ersättning för amortering vid bodelning?
2020-11-21 Vilka krav ställs på en bodelning?
2020-11-17 Bodelning av skogsbruksfastighet i samband med att samboförhållande upphör
2020-11-12 Vad innebär enskild egendom?

Alla besvarade frågor (86491)