Om avtals tidsbegränsning

Mellan två parter har avtal träffats angående åtgärder på en gemensam väg.

Avtalet innebar att om inte den ena parten vidtog dessa åtgärder inom ett år från avtalsdatum, så kunde andra parten låta utföra åtgärdena.

Nu har tio år gått, inget har blivit gjort.

Nu begär ena parten att den vill ha betalt för sina eventuella kostnader om åtgärdena vidtas.

Gäller ett sånt här avtal för alltid, eller finns det nån tidsbegränsning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag förstår det fanns det inget villkor gällande kostnader och vem som skulle stå för dem. Ett avtal som har ingåtts kan inte ändras ifall båda parterna inte är så att säga "med på noterna". Därför är det inte möjligt för en part att plötsligt kräva kostnader enligt ett avtal om kostnaderna inte har avtalats om alls sedan tidigare.

Jag tolkar det som att avtalet "tog slut" eller hur jag ska uttrycka det efter ett år. Parterna hade ju avtalat om att en part skulle vidta vissa åtgärder inom ett år, och om inte det skedde kunde den andra parten göra det. Avtalet kanske innehöll andra villkor som inte är angivna i frågan, men som sagt, jag tolkar detta som att kostnaderna inte ingick i avtalet och därmed inte kan göras gällande som grund.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Sara WelinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”