Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka

2021-10-21 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag vill lägga till ett efternamn till mitt befintliga efternamn, dvs ta ett dubbelt efternamn. Det nya efternamnet har funnits i min släkt på mammas sida längre tillbaka men ingen av mina föräldrar heter eller har hetat det. Det finns två scenarios i min fråga: 1. Jag vill behålla mitt nuvarande efternamn, men göra en ändring av stavning, samt lägga till ett nytt efternamn som bars av min morfars farmor som ogift. Hennes far bar samma efternamn som hon hade som ogift. 2. Om scenario 1 inte fungerar kan jag visa att morfars farmor i ett officiellt sammanhang använt sitt flicknamn (namn som ogift) tillsammans med sitt nya efternamn som gift (dvs dubbla efternamn). Detta framgår av ett dubbelt efternamn i hennes bouppteckning som finns i Landsarkivet, Vadstena. I andra dokument används dock endast hennes efternamn som gift. Räknas det som att efternamnet funnits i min släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer samt att det inte varit längre sedan än fyra generationer tillbaka som namnet fanns i min släkt enligt scenario 1 alternativt 2? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om ändring av efternamn finns i lagen om personnamn (2016:1013). Ansökan om ändring av efternamn görs till Skatteverket.

Om att lägga till ett efternamn som tidigare funnits i släkten

Precis som du säger krävs att efternamnet du vill lägga till funnits i din släkt i rakt uppstigande led i minst två generationer, samt att någon måste ha burit namnet inom fyra generationer (18 § lagen om personnamn). Dina föräldrar räknas som den första generationen, så din morfars farmor uppfyller alltså kravet på att vara inom fyra generationer tillbaka. Hennes far räknas som femte generationen, men det krävs enligt tidigare rättsfall (KamR Göteborg 968-18) inte att båda generationerna som tidigare burit namnet måste vara inom fyra generationer bakåt. Kraven som ställs för att du ska ha rätt att använda efternamnet är alltså uppfyllda.

Det är upp till dig att bevisa för Skatteverket att du har den historiska koppling till efternamnet som du påstår (prop. 2015/16:180 s. 111). Om du kan visa att dina släktingar burit namnet samt att ni är släkt bör det vara tillräckligt.

Byta till dubbelt efternamn

Alla enkelnamn du har rätt att använda kan utgöra en del i ett dubbelt efternamn. Du kan själv välja i vilken ordning du vill sätta namnen och om du vill förena dem med ett bindestreck eller ej (20 § lagen om personnamn). Valen ska framgå av den ansökan du gör till Skatteverket. Eftersom du har rätt att använda både ditt nuvarande namn och ditt gamla släktnamn kan du alltså förena dem till ett dubbelnamn.

Ändring av stavning

Är du intresserad av att ändra stavningen av ditt nuvarande efternamn är det möjligt så länge inte namnets uttal förändras eller ändringen avviker från gängse stavningsbruk (13 §andra stycket första punkten lagen om personnamn). Exempel på vad som är acceptabla ändringar och inte finns på Skatteverkets hemsida. Observera att justering av stavning inte räknas som ett namnbyte vid ansökan, utan endast en ändring.

Hoppas att du fick svar med din fråga! Jag förstår inte helt vad du menar med din uppdelning av scenario 1 och 2 i frågan. Om jag missat någonting eller om du har några uppföljande frågor är du välkommen att höra av dig till mig på erika.redelius@lawline.se.

Vänligen,

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (458)
2021-12-05 Giltiga intygsgivare vid passansökan
2021-11-30 Socialtjänsten lyssnar inte
2021-11-29 Har migrationsverket rätt att kräva mig på bankkontoutdrag?
2021-11-24 Vad är skillnaden mellan Socialtjänstlagen och Socialförsäkringsbalken?

Alla besvarade frågor (97716)