Om att klandra arvskifte i efterhand

FRÅGA
Pappa avled 2/4. Hans fru avled -18. Det finns ett äktenskapsförord som utesluter all giftorätt; när hon dog gick allt till hennes son. Nu menar hennes son, efter min pappas död, att han har saker i huset som är hans mammas, dvs pappas frus, saker. Kan detta gälla ff efter tre år (20/7-18) ? Borde inte detta anses vara klart och att det som nu är i huset är pappas saker? Hennes son hyrde ut huset till pappa. Till slutet på mars. Nu har han tagit ALLA nycklar och vägrar låta oss som är pappas barn, att komma in i huset, trots uppsägningstid en månad. Det är väldigt obehagligt hur han styr och ställer. En hyresvärd ska ha EN nyckel, för ev nödfall. Han har nogsamt sett till att han kommit över även pappas nyckel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Kompletterande regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Kan arvskiftet klandras?

När din pappas fru avled år 2018 och hennes son ärvde henne skedde en bodelning (23 kap 1 § ÄB & 9 kap 5 § ÄktB). Efter bodelningen sker arvskifte (23 kap 1 § ÄB). Om någon arvinge är missnöjd med arvskiftet kan de klandra det inom fyra veckor från det att dödsbodelägaren tagit del av arvskiftet. I så fall kommer tingsrätten att ompröva arvskiftet (23 kap 5 § ÄB & 17 kap 8 § andra stycket ÄktB).

Om din pappa hade ärvt saker efter sin fru med fri förfoganderätt stämmer det att hennes son har rätt att göra anspråk på det efter din pappas bortgång. Med tanke på att en månads tid ännu inte förflutit från din pappas död är det fortfarande möjligt. Dock låter det i din fråga som att din pappa inte ärvde sin fru, och därmed är sonen inte en dödsbodelägare efter din pappa. Det arvskifte han hade behövt klandra är alltså det efter sin mor, vilket inte längre är möjligt på grund av tidsfristen.

Möjlighet till tilläggsbouppteckning

Om sonen kan bevisa att han inte kände till den resterande egendomen finns en möjlighet att göra en tilläggsbouppteckning inom en månad (20 kap 10 § ÄB). Han ska då själv lämna in denna till Skatteverket. Om han skulle göra detta, och Skatteverket finner att han har rätt till egendomen, så kan ni sedan överklaga beslutet. Lämnar han inte in tilläggsbouppteckningen i tid förlorar han sin potentiella rätt till egendomen.

Angående bostaden

Jag tolkar det som att hyreskontraktet var på obestämd tid och sades upp i slutet av mars (12 kap 3 § jordabalken). Om kontraktet var på bestämd tid till slutet av mars har sonen rätt att återta lägenheten, men inte annars. Om ni lidit skada, till exempel genom att ha betalt hyra för tid då hyresvärden uppfört sig olämpligt eller om ni varit tvungna att hitta annan bostad på grund av hans agerande, är det möjligt att ni har rätt till ersättning (12 kap 57 § och 58 b § jordabalken). Det är i så fall hyresnämnden som testar detta.

Sammanfattningsvis

Om inte din pappa ärvt sin fru med fri förfoganderätt har sonen inget anspråk på egendomen efter så pass lång tid. Han har även begått ett kontraktsbrott genom att vägra er tillgång till bostaden, vilket ni kan söka ersättning för.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Erika Redelius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1113)
2021-10-25 Får en dödsbodelägare begära en utomstående boutredningsman?
2021-10-24 Kan man överföra sitt arv till annan person?
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?

Alla besvarade frågor (96519)